Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Category Archive To se nám opravdu nelíbí

Meloun s melounem a týmem po vítězném zápase

Zdravím všechny své fanoušky!
Dneska bych se s vámi rád podělil o novinku, kterou jsem doposud nikde nezveřejnil.
Už delší dobu se zajímám o dění v Poděbradech, jelikož mi není tak úplně jedno, co se tady u nás děje. A jak jistě všichni, co mě znají, vědí, nemám problém se do věcí, o kterých si myslím, že jsou správné, vrhnout po hlavě.
A tak, i když jsou komunální volby ještě celkem daleko, vám můžu s radostí oznámit, že se jich budu aktivně účastnit, a to v barvách sdružení Naše Poděbrady.
Co je pro mě důležité, je samozřejmě sport a po nedávné petici za bazén v Poděbradech, za kterou stojí pravě sdružení Naše Poděbrady, jsem se definitivně rozhodl kandidovat. Chci, aby lidé v našem městě sportovali a měli pro to co nejvíce možností.
Budu rád, když mě, i cele naše sdružení na podzim podpoříte! Vzhledem k současnému politickému dění věřím, že dělám správnou věc ve správný čas a vaší případné podpory si budu nesmírně vážit!

Miloš Petrášek – kandidát za Naše Poděbrady (11)

Odbornost nebo známost?

K smíchu i k pláči

Řadu týdnů dominovala místní komunální scéně „Kauza inženýrka Jana Netíková“. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho. Jde však jen o střípek z mozaiky skandální personální a kádrové politiky radnice. Odborně zdatní a zkušení profesionálové, vykonávající svou práci v souladu se zákonem, dostanou pro své zásadové postoje zákeřný vyhazov, maskovaný organizační změnou. Důležité pozice bývají naopak obsazovány spřízněnými osobami, přičemž jejich základním kvalifikačním kritériem je loajalita vrtochům radnice. Upevňuje se tak moc i kontrola peněžních toků. Zřizují se trafiky pro kamarády, čemuž se také říká politická korupce. Aby vše bylo naoko v pořádku, proběhne formální výběrové (vy)řízení, ve kterém zvítězí předem vybraný kandidát, ve zkratce tzv. PVK.

Tento příspěvek píši jako bývalý člen výběrové komise vedené starostou města, jejímž úkolem bylo vytvořit formální podklad pro zvolení PVK do vyrobené pozice ředitele městské knihovny. Snažím se být korektní, nemám potřebu ho jmenovat.

Nejprve malé historické srovnání.
V pozici místostarosty města jsem měl před lety za úkol zajistit výběrové řízení na ředitele Technických služeb Poděbrad. Vyhlášení výběrového řízení bylo oznámeno s velkým předstihem v celostátních médiích a na pracovních portálech. Přihlásilo se přes 50 uchazečů, výběr byl tříkolový, několikadenní, za asistence personální agentury. Dnes je vše jinak. Například tak, že PVK bývají do pozic dosazeni ihned s pracovním zařazením „dočasně pověřen výkonem funkce“. Následně se koná formální výběrové (vy)řízení, ve kterém dočasně dosazený PVK zvítězí. Diskrétně, bez publicity, pouze v rozsahu nezbytného oznámení. Potřebné křoví vytvoří jeden až dva další uchazeči, kteří jsou promptně vyřazeni. Výběr končí, litera zákona byla naplněna.

V případě ředitele městské knihovny bylo nutné trafiku nejprve vybudovat, volná nebyla žádná. Proto se knihovna účelově vyčlenila z městského kulturního centra jako samostatný subjekt. A ten potřebuje svého ředitele. Oznámení o konání výběrového (vy)řízení na tuto pozici bylo vyvěšeno na úřední desce strategicky těsně před Štědrým dnem. V době, kdy mají občané jiné starosti, než studovat, co se na radnici chystá. Následovaly svátky. Po nich již nezbylo mnoho času na kompletaci podkladů. Přihlásil se pouze PVK. Pak se ale vyskytla komplikace. Kromě PVK se přihlásily ještě dvě paní. Energická bankovní manažerka se zkušenostmi s řízením kolektivu i získávání dotací. Dále profesionální knihovnice, která vystudovala odbornou školu a následně Filozofickou fakultu UK, obor knihovnictví, 12 let praxe, z toho 5 let ve vedení knihovny v jiném městě. PVK profesní vzdělání ani adekvátní praxi v knihovnictví neměl. S předstihem podal výpověď v zaměstnání tak, aby mohl nastoupit do nové pozice, kterou za pár týdnů spolehlivě vyhraje. Přihlášku podal nekompletní, nepřiložil požadované lustrační osvědčení a už z těchto formálních důvodů neměla být jeho přihláška vůbec přijata. Uchazečům jsem během pohovorů položil několik otázek, které jsem si dopředu musel dlouze nastudovat a připravit, neboť sám pracuji mimo tento obor. Paní knihovnici jsem na nic nenachytal. Věděla vše, v rozsahu mnohem širším, než jsem si byl schopen sám připravit. Zkrátka, profesionálka. PVK naopak nevěděl prakticky nic. Zkrátka, neználek. Dialog připomínal pořad „Nikdo není dokonalý.“ Kocourkovské byly závěrečné výroky komise. „Bankovní manažerka je moc akční a energická, tudíž se na tuto pozici nehodí“. Druhé odůvodnění bylo ještě bizarnější. „Paní knihovnice určitě není vhodná, moc nás zklamala, dáváme ji na poslední místo“. Naopak „PVK je skvělý, vhodný, určitě jej doporučujeme, zná poměry …“

Jako jediný opoziční zastupitel v komisi jsem navrhl do pozice uchazečku s nejvyšším možným vzděláním v oboru, dlouholetou praxí a rozhledem. Naopak jsem navrhl vyloučit PVK z důvodu jeho profesní nekompetentnosti. Jak asi mohlo dopadnout moje sólové doporučení v komisi, tvořené vyjma starosty loajálními přisluhovači je jasné. Svoji reklamaci průběhu VŘ jsem uvedl do zápisu, který stejně nebude nikdo nikdy číst. A jak to nakonec dopadlo? Vítězný PVK z funkce ředitele městské knihovny zakrátko sám utekl.

PŘEVÝJIMKOVÁNO!

Zní to jednoduše. Město vyhlásilo výběrové řízení na dodávání nových herních prvků na dětská hřiště v Poděbradech v celkové hodnotě 2 milióny 894 tisíce 846 korun, plus DPH. Šlo o nadlimitní zakázku, tedy o povinnost jednat na základě výběrového řízení. Už se zdálo, že vše proběhne podle zákona.

Přihlásilo se několik firem, pak se soutěžilo, které z nich bude zakázka přidělena a ejhle, vznikla z toho tři místa. Zřejmě proto, že radu nebo někoho z rady zaujala firma, která se umístila až na třetím místě. Co tedy teď? No, hlavu si dlouho nelámali, protože existuje přece výjimka! Výběrové řízení tak bylo zrušeno, zakázka se v klidu na popud radního Mareše rozdělila na několik dalších menších a kouzlo chtěného je na světě! Další schválená výjimka posléze jen požehná, aby se jednotlivé, už čtyři zakázky malého rozsahu mohly zadat bez výběrového řízení!

Jednoduchou machinací tak byla upřednostněna předem vyvolená firma a nikomu ani nevadí, že v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a bez řádného zadávacího řízení pro zakázky malého rozsahu. Vedle principu a morálky, město i původní vítězná firma utrpěly finanční ztráty. Aby toho nebylo málo, zjistili jsme, že většina ze sporných usnesení, která byla radním kolegou Marešem předkládána, byla přijata mimo řádný program jednání rady nebo na mimořádném jednání rady bez náležité důvodové zprávy. Zřejmě proto, aby se materiál nedostal k rukám úředníků města a jeho právníkům. Takto rafinovaně a promyšleně to kdosi zařídil s cílem vyhnout se kontrolním mechanismům úřadu.

My jsme si ale toho všimli, řídíme se zákonem a je naší povinností, jak se říká, konat! Jedná se přece o trestné činy – zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci úřední osoby a možné další, přijetí úplatku nevyjímaje. A protože preferujeme tzv. „otevřenou radnici“, oznamujeme občanům, že jsme podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu na neznámého pachatele.

Referendum o výstavbě krytého plaveckého bazénu v číslech

DĚKUJEME!

Souběžně s dostatkem podpisů pro vypsání referenda jsme také získali podpisy více než sedmi zastupitelů, jako nezbytnou podmínku k žádosti o svolání mimořádného zastupitelstva s jediným bodem, kterým je návrh na schválení místního referenda. Znovu připomínáme, že by mělo proběhnout souběžně s termínem komunálních voleb ve dnech 5.-6. října 2018.

Udělali jsme první krok, který byl úspěšný. Vyhlášení místního referenda podpořily téměř tři tisíce občanů Poděbrad.
Teď už je jisté, že poděbraďáci si chtějí splnit svůj dlouhodobý sen. My děkujeme za podporu a věříme, že se nám to společně podaří.

V ČÍSLECH
ν 27. 6. 2018 – první krok sdružení Naše Poděbrady- předání získaných podpisů
ν 2 811 – počet podpisů na 354 podpisových listinách
ν 5 – počet týdnů, kdy sdružení NP podpisy nashromáždilo.
ν 3.000 – tolik podpisů odhadem jsme získali celkem, před vyloučením těch s neúplnými údaji nebo nezletilých.
ν 300 miliónů korun – rozpočet města Poděbrady
ν 15.000 – počet obyvatel Poděbrad
ν 3,5 miliónů korun – tolik město stojí roční provoz zimního stadiónu.
ν 5.-6. 10. 2018 – vyhlášení referenda a komunální volby.

HOTOVO – PŘEDÁNO!

První krok k uskutečnění místního referenda o výstavbě krytého plaveckého bazénu učiněn!
Ve středu 27.června předali členové přípravného výboru Jiří Málek a Jaroslav Formánek a zastupitel Ing. Miroslav Holas na podatelnu Městského úřadu v Poděbradech 354 podpisových listin, které obsahují 2811 podpisů obyvatel města, pro vyhlášení místního referenda o výstavbě plaveckého bazénu v Poděbradech.

Byla tak završena naše pětitýdenní snaha o získání dostatečného počtu podpisů. Je třeba na tomto místě poděkovat všem členům sdružení Naše Poděbrady a dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase oslovovali obyvatele a snažili se je získat pro podporu myšlenky místního referenda. Setkávali jsme se s velkým zájmem veřejnosti jak z Poděbrad tak i „přespolních“. Zde bychom si dovolili malé povzdechnutí na to, že kdyby se sbíraly i podpisy lidí z blízkého okolí, tak bychom jich měli dostatek během výrazně kratší doby. Děkujeme vám, občanům Poděbrad, kteří jste připojili svůj podpis a budeme se i nadále s maximálním úsilím snažit, aby Vaše podpora k uskutečnění místního referenda o vybudování plaveckého bazénu nevyšla vniveč.

Je třeba také objektivně přiznat, že ne všichni obyvatelé Poděbrad podporují myšlenku výstavby krytého plaveckého bazénu, i když byli v menšině. Jejich výtky lze v podstatě shrnout do tří základních otázek. Kde, za kolik a jak drahý by byl provoz?
Investiční náklady na realizaci, při současné finanční kondici města Poděbrady a při správném nastavení finančního plánu rozpočet města rozhodně nijak dramaticky nezatíží. Jakmile se občané v referendu vyjádří kladně, tzn., že si bazén přejí, spočítáme veškeré výdaje na stavbu bazénu s péčí dobrého hospodáře. Již nyní předběžně víme, že v žádném případě stavbou bazénu neohrozíme další městské investice ani jiné kapitoly rozpočtu.

Mnoho dotazů bylo i na výši provozních nákladů a velmi by záleželo na tom, jaké doplňkové služby by byly součástí celého areálu plaveckého bazénu. Pokud bychom si za měřítko vzali plavecký bazén v Kolíně, kde je restaurace, bistro, sauny, masáže a další prostory, přinášející do rozpočtu města příjmy, které činí zmiňovaný plavecký bazén téměř soběstačný. Pro srovnání finanční náročnosti jednotlivých sportovišť, můžeme zmínit poděbradský zimní stadion, který každý rok odčerpává z městského rozpočtu cca 3,5 mil. korun a to je jen část z dotací, které jdou v Poděbradech na sportovní zařízení a jejich provoz.
Jsme přesvědčeni, že město Poděbrady s více než 300 miliónovým rozpočtem a téměř 15 tisíci obyvateli si bazén nejenom může dovolit, ale obyvatelé si ho zaslouží!

Jsme na začátku celého procesu a věříme, že se podaří místní referendum uskutečnit, bude úspěšné a zaváže zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb, aby napřelo veškeré síly k uskutečnění tohoto záměru a našlo optimální místo. Prostě už dost slibům ve volebních programech, ale jasně definovaný závazek výstavby bazénu!
Jaké tedy budou následné kroky? Až na městě proběhne kontrola získaných podpisů, bude sdružení Naše Poděbrady iniciovat svolání mimořádného zastupitelstva s jediným bodem, jímž by mělo být schválení místního referenda, které by mělo proběhnout souběžně s komunálními volbami 5 – 6. října 2018.

Půjdete do toho s námi?

Noviny Naše Poděbrady – číslo 4

Noviny Naše Poděbrady 

16. července 2018 • číslo 4

Aktuální číslo našich novin obsahuje nejnovější informace o dění v Poděbradech.

 

2811 podpisů poděbradských obyvatel

Naše Poděbrady  sebrali 2811 podpisů poděbradských obyvatel podporujících referendum o výstavbě plaveckého bazénu. 27. června jsme podpisové archy a další náležitosti vyžadované příslušným zákonem odevzdali na podatelnu MÚ.

Děkujeme vše poděbraďákům, kteří svým podpisem podpořili, aby lidé mohli poprvé přímo rozhodnout svým hlasem, o investisticích svého města.

Členové přípravného výboru Jirka Málek a Jarda Formánek.

Falešné posudky a falešné zprávy

Nová úniková strategie

 

Vedení města a koaliční zastupitelé mají novou strategii, jak manipulovat s veřejnými zakázkami i veřejným míněním. Pokud je potřeba učinit rozhodnutí, které je anomální, lze se např. schovat za doporučení některé z komisí, které nechtěně sehrají roli užitečných naivků a vedení města se honosí čistým štítem – my jsme se jen řídili doporučením komise. Ukazuje se, že tato strategie pozbývá na účinnosti a proto byla nasazena nová finta. Spočívá ve falešných nebo alespoň zavádějících externích posudcích, které snáze umožní odůvodnit  třeba i nezákonný postup. V lehčím případě pak „pouze“ požehnat zadání zakázky spřízněné osobě. Třeba ne přímo za zjevný úplatek, ale k nemalé škodě městu. Podívejme se na několik konkrétních příkladů z poslední doby, které mají společné téma voda či vodní hospodářství.

Nevýhodnost dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu čistírny odpadních vod (ČOV) firmě VaK Nymburk, a.s. byla podrobně popsána v minulém vydání PN. V uplynulém týdnu nám dozorový orgán ministerstva vnitra potvrdil, že město jeho schválením procesně porušilo zákon! Tento dodatek byl postaven právě na externím posudku, který je vadný, vychází z nesprávných dat a výkladu příslušných předpisů v neprospěch města.

V rámci objektivity je však nutno dodat, že tento posudek nikdy nebyl oficiální, ani podepsán zpracovatelem. Přesto anebo právě proto nebyl zastupitelům nikdy předložen, ale i tak byl schválen! Naštěstí se nám podařilo hrozící ztrátu ve výši 7,27 mil. Kč sanovat.

 

Neoprávněný posudek?

Město prostřednictvím likvidační komise vyřadilo svůj vlastní majetek v pořizovací hodnotě 49,5 mil. korun v rámci rekonstrukce ČOV a to na základě neoprávněného posudku. Podstata chybného postupu je v tom, že zpracovatel tohoto posudku není oprávněn cokoli oceňovat. Za jeho práci mu tak reálně hrozí postih krajského soudu, správní řízení a odebrání znaleckého razítka. To však nebyl žádný problém pro radní Veberovou, předsedkyni finančního výboru, která předložila zastupitelstvu ke schválení návrh na vyřazení majetku právě podle tohoto posudku.

 

Falešná informace

Dalším aktuálním příkladem je připravovaná rekonstrukce Revoluční ulice. Stavebníkem je krajský úřad, avšak město se má podílet na způsobu řešení odvodnění nové vozovky. Že jde o horké téma naznačuje již to, že město 3.5.2018 vydalo tiskovou zprávu, ve které mj. informuje občany, jak bude nakládání s dešťovou vodou řešit. Odvolává se na hydrogeologické posudky, ze kterých vyplývá nevhodnost vsakování srážek do podloží. Při bližším ověření jsme ale zjistili, že město disponuje  pouze jedním hydrogeologickým posudkem pro východní část  území, kde v jeho závěru hydrogeologové konstatují: „při hospodaření s dešťovou vodou (HDV) bude kladen důraz na realizaci opatření blízkých přírodě, tj. vsaku dešťových vod, případně s jejich doplňkovou retencí pro pozdější využití“. V tomto případě vydala radnice formou tiskové zprávy fake news (falešnou informaci), snad proto, aby tomuto zavádějícímu sdělení občanům formálně dodala patřičnou váhu. Skutečná podstata věci je s největší pravděpodobností v tom, že je zde snaha zadat  a zaplatit zbytečný projekt i následnou realizaci  nehospodárného a neekologického odvodu dešťové vody.  Jen připomenu, že  další samostatný hydrogeolog  si prověřil situaci a korigoval svůj prvotní sporný náhled právě ve prospěch žádoucího obohacování zásob podzemních vod.     

 

Jaké z toho plyne ponaučení? Být obezřetným a prověřovat informace, které jsou z vedení města. Pokud  vypustí důležité sdělení, či snad dokonce tiskovou zprávu, je dost možné, že pravda bude úplně jinde.

 

RNDr. Miloš Mikolanda

Naše Poděbrady

Nezdařené stavby, nesplněné sliby

V desátém vydání Poděbradských novin ze dne 10. května upozorňuje radní Lukavec občany na moje „bonmoty“, za které považuje například můj facebookový výrok: „Obecně platí, že chytrý radní dělá projekty, hloupý radní dělá chodníky, ale v Poděbradech se neděje nic. Pan Lukavec to má pevně v rukách.“ Já tuto větu za bonmot nepokládám. Pan Lukavec sice na důkaz svých tvrzení využil přibližně šestinu jedné strany Poděbradských novin, kde popisuje, co všechno se za „jeho“ vlády v Poděbradech vytvořilo, zapomněl ale upozornit, že většina z těchto akcí je buď běžná údržba nebo jenom mírné vylepšení situace.

Koalice, která má k dispozici přes 100 milionů korun ročně na nové projekty a zvelebení města, pasivně ztrácí čas a město Poděbrady tak chátrá. Občas se sice tu a tam vymění nebo opraví autobusová zastávka, u zimního stadionu, jak píše pan Lukavec, se dočasně vyřeší porucha kanálu NH3, na místní jezero se umístí několik nových herních prvků, částečně se zrekonstruuje Havířský kostelík (Sláva za to!), odstraní se obrubník a vznikne bezbariérový přechod, ale skutečně důležité stavby se nekonají.
Podíváme-li se na nejdůležitější body programu, se kterými starosta, Lukavec a spol. šli do voleb, zjistíme, že většina z nich se za celé čtyři roky nesplnily. Pokud budou na radnici stejní lidé ve vedení a radě města, nemá většina z těchto bodů vůbec šanci na splnění ani v příštím volebním období.

Ukázka z nesplněných předvolebních slibů:

1. Podpoříme výstavbu velkého společenského sálu v Poděbradech.
(NESPLNĚNO, sama koalice hlasovala proti, přestože měla jedinečnou příležitost tento slib splnit.)

2. Zavedeme do praxe principy trvalé odborné péče o zeleň pro-střednictvím generelu poděbradské zeleně a jednotné koncepce. (zatím nesplněno)

3. Provedeme vestavbu půdního prostoru ZŠ TGM.
(NESPLNĚNO)

4. Podpoříme výstavbu malometrážních bytů pro mladé rodiny a seniory na Žižkově.
(NESPLNĚNO)

5. Vypracujeme harmonogram oprav komunikací podle naléhavosti jejich stavu ve všech částech města a podle něj bude prováděna realizace.
(Opravy komunikací probíhají chaoticky bez ladu a skladu.)

6. Zrevitalizujeme Jiřího náměstí s cílem zlepšení dopravní situace a vzhledu tohoto centrálního městského prostoru.
(NESPLNĚNO, mnohokrát diskutovaná věc a diskuze nikam nevedla.)

7. Zimní stadion doplníme o 6 šaten nezbytných pro jeho efektivnější provoz.
(NESPLNĚNO, ale blýská se na lepší časy, díky opozici alespoň odsouhlaseny peníze.)

8. Zavedeme městská stipendia pro nadané děti ze sociálně slabších rodin v oblasti kultury, vzdělávání a sportu.
(NESPLNĚNO)

9. Postavíme bezbariérový chodník z Opletalovy ulice do Jiráskovy ulice.
(NESPLNĚNO)

10. Zajistíme rekonstrukci a rozšíření haly BIOS na Ostende a rekonstrukci tribun a šaten obou fotbalových stadionů.
(NESPLNĚNO, město neumí provést výběrové řízení. Nyní se snaží kvapem splnit tento bod novým výběrovým řízením, pochopitelně bez státní dotace, která mnohdy činila až 90%. Doufejme, že se tato akce, která bude stát město 71 milionů korun a hala nebude stejně splňovat předpoklady mistrovských utkání, do voleb nerozjede). Jak znám výběrová řízení a další na to navazující více práce, kde se všichni můžou vymluvit, že po začátku prací zjistili na staré budově, další a další nesrovnalosti, které se musí předělat, bude to všechny občany z Poděbrad stát podle mne minimálně 90 milionů korun. Tato záležitost byla odsouhlasena na zastupitelstvu 11 (pro – koalice) ku 10 (proti – opozice), což je u takto důležité akce smutný výsledek. Podle mne by daleko lepší bylo postavit novou halu, která splňuje všechny parametry a stála by méně.

11. V součinnosti se Středočeským krajem zrekonstruujeme Revoluční ulici.
(NESPLNĚNO)

12. Budeme usilovat o vybudování velkého centrálního parku na Žižkově.
(NESPLNĚNO a nikdy se už nesplní, koalice propásla šanci na zakoupení předmětných pozemků.)

13. Provedeme revitalizaci parku v Divadelní ulici.
(NESPLNĚNO)

Kromě těchto nesplněných akcí, na které koalice měla 4 a na některé až 8 let, nemluvím vůbec o plaveckém bazénu, odvodnění rybníku Hliňák v Kluku a odkanalizování ulice Heřmánková s napojením na ulici Vrbová. Neskutečně se také protahuje kanalizace za mostem, na zámostí a k jezeru.

I Poděbradské noviny, které můžeme považovat za tisk radnice, dne 10. května 2018 napsaly: „Trpělivost občane. Proč Poděbrady zívají v čekárně investic?“

Čtenář má tedy sám možnost posoudit, jestli moje bonmoty znamenají, že si nevidím na špičku nosu.

Volby se blíží, jedině Vy, občané, máte možnost rozhodnout, kdo radnici povede dál.

PaedDr. Miroslav Káninský
Zastupitel města Poděbrady