Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Category Archive To se nám opravdu nelíbí

Jak se vedení Poděbrad stará o majetek města?

Hotel Paříž je prázdný a chátrá již přes 25 let. Člověk z vlastní zkušenosti ví, že když se o nemovitost nepečuje, její hodnota klesá. Přitom ve městě chybí pobytové zařízení pro seniory v rámci odlehčovacích služeb pro pečující o osobu blízkou se zdravotním postižením. Chybí domov pro seniory ve vlastnictví města. Města a obce, které mají zájem o své starší spoluobčany, provozují taková zařízení, aby i ve stáří, kdy se člověk nemůže o sebe sám postarat ve svém bytě či domku, mohl zůstat ve městě, na které je celý život zvyklý. Domov pro seniory Luxor je v majetku Středočeského kraje a značně přeplněný, čekací lhůta pro žadatele je několik let. Odpověď vedení města „ nejsou finance”.

Jen za posledních 15 let byla vypsána řada dotačních titulů jak z národních, tak evropských zdrojů, jen si o ně bylo třeba požádat. Když to jde jinde, proč to nejde v Poděbradech? Mimochodem rozpočet (finanční plán) města Poděbrad na straně příjmů disponuje částkou několika set milionů korun ročně.

Vyspělost občanské společnosti se pozná podle toho, jaká je její péče o své starší spoluobčany. Žijeme tedy ve vyspělé společnosti?

KAM KRÁČÍŠ KOALICE? – díl II.

Minimálně 11 subjektů do letošních voleb, to je ukazatel špatné práce vedení města za poslední 4 roky.

 

Zhruba půl roku před komunálními volbami se začínají dít prapodivné pohyby v navenek bezvadně fungující koalici. Protože ale jde v podstatě o radní a zastupitele Volby pro Poděbrady a pana Uhlíře, je na místě otázka, zda vůbec o nějakou koalici jde. Brzy po komunálních volbách se uvnitř koalice radní rozštěpili zhruba na půl s lehkou převahou pro pana starostu. Při této křehké rovnováze si obě strany zdánlivě vycházely vstříc, protože každý chtěl mít vliv. Ale to neznamenalo, že by to nějak úžasně fungovalo, i když se to tak mohlo jevit. Pro Poděbrady to ale určitě nebylo žádné terno a stálo to daňové poplatníky spoustu peněz, které se jinak mohly investovat do rozvoje města smysluplněji. Očekávaným důsledkem je rozpad sdružení Volba pro Poděbrady nejen názorový, ale nyní i skutečný.

Boje uvnitř Volby pro Poděbrady i bezprecedentní válcování všech kolem sebe panem starostou přinášejí nečekané ovoce. Do komunálních voleb, dle našich propočtů, vstoupí minimálně 11 subjektů. I to ukazuje, jak špatnou práci vedení města v posledních 4 letech odvádí.

Chcete bazén v Poděbradech?

CHCETE BAZÉN
V PODĚBRADECH?

 

PODPISOVÉ MÍSTO

 

PRO VYVOLÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V PODĚBRADECH

 

Váš podpis na podpisový arch na tomto místě umožní vyvolání referenda, v kterém se budou moci obyvatelé Poděbrad vyjádřit, zda si přejí, aby se v Poděbradech postavil krytý plavecký bazén.

Referendum je demokratický nástroj dle zákona 22/2004 Sb., umožňující obyvatelům obcí demokraticky rozhodnout o různých oblastech souvisejících s děním v obci. Rozhodnutí obyvatel dle daného zákona je následně pro vedení obce závazné. O tom, že by v našem městě měl stát plavecký bazén se hovoří desítky let a toto téma je stejně dlouho součástí volebních programů stran a uskupení v komunálních volbách.

Naše Poděbrady se rozhodli pomoci Poděbraďákům jejich sen uskutečnit.

Pokud chcete bazén, podpořte referendum, které by se mělo konat v souvislosti s komunálními volbami a dejte své ano výstavbě.

 

 

PODPOŘTE REFERENDUM O VÝSTAVBĚ PLAVECKÉHO BAZÉNU

O výstavbě bazénu v našem lázeňském městě mluví již desítky let a snad ve všech volebních obdobích od roku 1989 jej má mnoho, a to i vítězných stran a uskupení ve svém volebním programu. Zůstává ale jen a jen u slibů. Také současné vedení radnice již ve dvojích volbách slíbilo občanům něco, co vlastně ani splnit nechtějí.

 

Proč referendum?

Obecní referendum je uzákoněno od roku 2004 a umožňuje občanům opravdu přímé rozhodování o dění v jejich obci. Rozhodnutí občanů je pro zastupitelstvo závazné. Pokud chcete v Poděbradech krytý plavecký bazén, podpořte referendum a odpovězte při něm na všechny otázky ano. V opačném případě se pravděpodobně v následujících desetiletích Poděbrady bazénu nedočkají.

 

Proč bazén?

Bazén je prostředkem nejen pro vhodné sportovní vyžití všech skupin obyvatel od nejmenších po seniory, ale i pro spoluobčany postižené pohybovými nebo i jinými zdravotními problémy. Pro některé to je i jediná možnost aktivního pohybu. Od roku 2017 je opět do škol prvního stupně zavedena výuka plavání a poděbradské děti musí s velkými náklady dojíždět. Bazén by měl být prostřednictvím malého aquaparku i zdrojem zábavy. A vůbec v neposlední řadě by měl být v lázeňském městě bazén prostředkem pro relaxaci prostřednictvím teplých vířivek, saun, vzduchových roštů chrličů vody a klidové zóny s lehátky.  Pobyt ve vodním prostředí má z mnoha pohledů příznivý efekt pro náš organismus.

 

Budeme na to mít?

Kdy jindy postavit něco, o čem se léta mluví než nyní, v období, kdy se ekonomice daří a odráží se to pozitivně i na příjmech města. Nejčastějším argumentem těch, kteří se k výstavbě bazénu zavázali a nerealizovali ji, je finanční náročnost. Ano, výstavba bazénu něco stojí a bude tomu tak vždy. Není to ale otázka ekonomická, je to otázka priorit. Peníze nejsou argument. Pokud by se jím řídila jiná města a často menší, než jsou Poděbrady, tak by nikdy nic takového pro své obyvatele nevybudovala. Poděbrady si mohou plavecký bazén dovolit vybudovat a vědí to i všichni ti, kteří si jeho výstavbu v minulosti dávali do svých volebních programů.

 

Vážení spoluobčané, pokud rozhodnete, tak Poděbrady bazén mít budou!

 

Vážení spoluobčané,

Naše Poděbrady připravily podpisovou akci, která má za cíl vyvolat referendum o výstavbě plaveckého bazénu v Poděbradech. Domníváme se, že jde o významnou součást vybavenosti města 21. století. Jde o místo odpočinku, pohybové aktivity i zábavy obyvatel Poděbrad všeho věku.

V případě vyhlášení referenda se Naše Poděbrady (v příštím volebním období) zasadí o vybudování bazénu, pakliže se tak občané na podzim rozhodnou.

 

Jestliže Naše Poděbrady dostanou v podzimních komunálních volbách takovou důvěru občanů, že se budou moci jako jeden z koaličních partnerů podílet na řízení města, tak se budou zasazovat o to, aby všechny důležité projekty, jako je např. výstavba nové infrastruktury, byly realizovány s maximální informovaností obyvatel a s přihlédnutím k jejich názorům. Ty důležité, např. přestavba náměstí, bychom včetně architektonického návrhu nechali občanům rozhodnout v místním referendu.

 

Naše Poděbrady se často vyjadřují kriticky k nejrůznějším otázkám a postupům současné koalice. Jsme si vědomi toho, že kritika není moc populární. Bohužel je to jediný prostředek, nás jako opozičního uskupení, jak reagovat a upozornit na chybná rozhodnutí a práci koalice. Musíme zdůraznit, že v podstatě jednobarevná vláda pana starosty s opozicí nic neprojednává, předem ji neinformuje, nedotazuje se na její názor k jednotlivým problematikám. Pouze týden před jednáním zastupitelstva dostáváme podklady o mnoha desítkách stran, které jsme schopni sice přečíst, ale ne prostudovat a ověřit. Koalice pouze předkládá svá řešení, která sama sobě odhlasuje bez jakékoliv zpětné vazby. Naše Poděbrady, pokud dostanou důvěru občanů, chtějí výrazně změnit způsob řízení města a konzultovat s opozicí jednotlivé problematiky ještě dříve, než přijdou na program jednání zastupitelstva a také více naslouchat hlasům odborných komisí.

 

S programem Vás podrobněji seznámíme v Našich novinách.

Vaše Naše Poděbrady

 

Vybraná podpisová místa:

Stánek – Budovcova ulice za železničním přejezdem

Stánek – Moučná u železničního podchodu

Prodejna tabák – Jižní 1340, vchod z ulice V Aleji

Prodejna tabák – Riegrovo náměstí č. 36/1

Prodejna tabák – ulice Jiráskova 1424, vedle pošty

Prodejna tabák – nám Jiřího 39/1, vchod z ulice Divadelní

 

ZELENÍ NEBO ČERVENÍ ?

Krajně pravicového politika Miroslava Sládka jsem neměl v oblibě, ale některé jeho bonmoty byly trefné. „Zelení? Říkám jim melouni, na povrchu zelení, uvnitř červení“, je jedním z nich, který se mi vybavil při marné snaze na posledním jednání ZM prosadit schválení návrhu na zákaz velkoplošného používání herbicidů s obsahem glyfosátu v Poděbradech. Město prostřednictvím TSMP s.r.o. či jiných dodavatelů likviduje na svých pozemcích nepotřebnou zeleň (plevel) aplikací herbicidů na bázi sloučeniny glyfosátu, nejčastěji přípravkem s obchodním názvem Roundup, resp. Kaput Harvest, Dominator (výrobce firma Monsanto, či další firmy vyrábějící generika). Navzdory lobistickému tlaku výrobců řada organizací upozorňuje na potenciální karcinogenitu glyfosátu, včetně WHO. V březnu 2015 byla publikována zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer -IARC) při Světové zdravotnické organizaci, která dospěla k závěru, že glyfosát může být karcinogenní i pro člověka (existují studie dokladující poškození jater, ledvin a zvýšený výskyt tumorů u laboratorních zvířat). Řada těchto studií byla stažena, na což se přišlo až při skandálu tzv. Monsanto papers. Vůči penězům korporací nejsou ani vědci imunní. V některých zemích (Německo, Švýcarsko, Francie, Holandsko) je používání Roudupu omezeno či zakázáno. Podle bezpečnostních kritérií je výrobek s glyfosáty hodnocen jako dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí, toxický pro vodní organismy a může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Poděbrady jako lázeňské město by mělo se zvýšenou opatrností dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem i na jakost podzemních vod. Podobně, jako je v našem městě zakázáno aplikovat posypovou sůl při zimní údržbě komunikací (platí zákaz používání chemických prostředků jako chloridu sodného a dalších chemických sloučenin, škváry a popele na místních komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích, které jsou tvořeny zámkovou betonovou dlažbou, pěšinách v parcích, na pěších zónách, nádvoří zámku, v zámeckém příkopu a na chodnících a komunikacích ve středu města). Plevel je však likvidován plošnou aplikací tzv. totálního herbicidu z nádrže pojíždějícího malotraktoru na listovou plochu rostlin, proniká až do kořenových systémů a způsobí úhyn vegetace. Spotřeba je v hektolitrech ročně. Účinek glyfosátu je razantní, proto jej zemědělci používají. Malé historické paralely: insekticid DDT byl masivně nasazen po 2. světové válce jako geniální přípravek k hubení škodlivého hmyzu v zemědělství. Dnes je prokázána jeho toxicita, díky bioakumulaci mnohonásobně zvyšuje riziko rakovinného bujení a narušuje hormonální systém. Některé lokality v ČR jsou zamořeny dodnes. Nebo PCB, další chemický „zázrak“ mj. v aditivech pro konzervaci zemědělské infrastruktury. Až po jeho celosvětovém nasazení byl zjištěn postupný průnik PCB do potravinového řetězce, jejich vysoká karcinogenita pro játra a slinivku. Lidé byli jejich působení vystaveni v takové míře, že i ještě dnes mají české ženy nejvíce polychlorovaných bifenylů v mateřském mléku v celé Evropě.

Likvidace plevelů je možná alternativními ekologickými postupy. Jedním z nich je např. pomocí strojních zařízení s aplikací horké páry. Tyto šetrné technologie vyžadují vstupní investici, jsou dražší, provozně složitější, avšak lze je využít i druhotně, např. na čištění městského mobiliáře, chodníků apod. Touto cestou se vydaly např. lázeňské město Třeboň, nedaleká Kutná Hora, částečně také Nymburk, Mělník a další.

Paradoxní je, že mnou předložený návrh neprošel (naprostá většina opozičních návrhů neprochází hlavně proto, že jsou opoziční) mj. díky protinávrhu koaliční zastupitelky JUDr. Kláry Jiráskové z Langrovy Volby pro Poděbrady (mimochodem funkcionářky „zeleného“ ekologického spolku Angrešt, který má ve svých stanovách a internetové prezentaci uvedenu prioritu: „zdravé životní prostředí budeme ze všech svých sil a schopností hájit“). Místo předloženého návrhu na zákaz byl odsouhlasen paskvil, kdy „do září 2019 bude vytvářena koncepce omezení a postupné náhrady herbicidů s glyfosáty“. Na základě této ekologické antikoncepce tak budou minimálně v následujících dvou vegetačních sezónách v Poděbradech nadále vylévány do podloží další hektolitry škodlivých chemických sloučenin.

Bude-li sdružení Naše Poděbrady po letošních volbách zastoupeno v městském zastupitelstvu v dostatečné silové konstelaci, okamžitě používání glyfosátových přípravků zakážeme. Pro nás je zdraví obyvatel Poděbrad prioritou.

Likvidace po poděbradsku

Rádi bychom ve zkratce popsali nelegální způsob, kterým byla ze Stavebního úřadu propuštěna dlouholetá vedoucí odboru výstavby a územního plánování. Tato funkce byla na radě města zrušena, přičemž schválení výše uvedené změny bylo provedeno velmi nestandardním způsobem. Jednotliví členové rady města neměli možnost se před jednáním rady s obsahem návrhu nijak seznámit. K odůvodnění návrhu v průběhu jednání nedošlo. Nedošlo ani k dostatečnému návrhu projednání uvedeného bodu v programu. Nakonec byl návrh na zrušení funkce tajně přednesen tajemníkem MěÚ Poděbrady, a to mimo jednací místnost bez účasti zapisovatelky a bez použití záznamového a hlasovacího zařízení.

Takovým postupem byl však porušen jednací řád Rady města Poděbrady, protože nebylo naplněno hned několik ustanovení jednacího řádu.

S ohledem na celou situaci chápou zaměstnanci a občané města Poděbrad tento nesystémový krok jako pomstu teď již bývalé vedoucí. Rozhodně se však jedná o nesprávný a unáhlený počin, který může ve svém důsledku vést k destabilizaci stavebního úřadu. Ten prozatím zůstává kladně hodnocen i přes nemalé nároky, které jsou na jeho pracovníky ze strany občanů a státní správy kladeny.
My se však ptáme, zda zrušení funkce vedoucí Odboru výstavby a územního plánování a výpověď paní J. Netíkové bude opravdu platit i přes porušení všech těchto ustanovení?

Občané Poděbrad, opravdu chcete, aby se vrátila doba, kdy vítězila zvůle a pomsta těch, kteří byli u moci? Obyčejní a slušní lidé si přece takové jednání nemusí nechat líbit. Chcete-li, aby se Poděbrady nevrátily do temných dob minulých, řekněte to v podzimních komunálních volbách.

Stydíme se za radní Janu Veberovou, která na radě zmařila revokaci (hlasování pro zrušení výpovědi) a stydíme se i za JUDr. Jiráskovou a radního Mareše a Lukavce, kteří na zastupitelstvu nepodpořili návrat paní Netíkové.

Tak trochu hořká káva se starostou…

Až čtvrtý rok svého volebního období dostal pan starosta nápad pozvat voliče na kávu – jde o náhodu, nebo účelové jednání? Tři roky je přehlížel stejně jako opozici na každém setkání zastupitelstva, kde zesměšňoval názory členů opozice, které se neshodovaly s jeho názory.

Nyní ale dostali občané Poděbrad příležitost setkat se každou třetí sobotu v měsíci s panem starostou v zámecké restauraci nad kávou.

Ptáte se, kdopak bude ovšem takovou kávu platit? My předpokládáme, že budou účty za kávu hrazeny nejspíše z městského rozpočtu, tudíž z našich kapes…

Jsme přesto rádi, že se alespoň čtvrtý rok zbaví pan starosta své arogantnosti, nadutosti a dalších přezíravých postojů a bude ochoten vyslechnout i názor obyčejného člověka – občana. O toho jde totiž našemu starostovi až na posledním místě. Na tom prvním jsou hlasy voličů. Nezáleží tedy na tom, jak drahá káva bude a není ani důležité, zda výběrová řízení na zakázky budou zcela v pořádku. Zásadní je počet potřebných hlasů, které starostovi pomohou ke znovuzvolení.

Z našich zdrojů víme, že se na kávu se starostou chystá zejména opozice a obáváme se, že to pro něj bude tak trochu hořká káva. Holt všichni už vědí, že se starostou a jeho partou to už slušně a poctivě nejde.

PS.: do uzávěrky těchto novin už první káva proběhla a zúčastnili se jí tři lidé. Z toho jeden z opozice. To je tristní výsledek.

 

Jak se vyvíjí generel dopravy?

líbili jsme, že Vás budeme informovat…

V minulém vydání novin jsme Vás informovali o několikanásobně předražené ceně generelu dopravy a jeho špatném výsledku. Garantem projektu, jehož součástí byla celá řada analytických nesmyslů, je radní z Langrovy Volby pro Poděbrady, pan Lukavec. Od posledního uveřejněného článku na toto téma se situace výrazně nezměnila, přestože jsme zaznamenali zoufalou snahu pana Lukavce určité změny do projektu zanést.

Jako opoziční zastupitelé města se ptáme, proč zpracovatel generelu města Poděbrad nečerpal z informací, které Středočeský kraj poskytuje zdarma? Dále pak, jaký je důvod výběru zbytečně drahého zpracovatele, navíc ze vzdálené Ostravy? Jsme přesvědčeni, že při tvoření generelu města Poděbrad za cenu 1,5 miliónů Kč bylo možné jednoduše využít údajů Středočeského kraje. Ty jsou totiž o našem městě a regionu k dispozici volně.

Takové jednání nám velmi připomíná zbytečnou smlouvu číslo 217/397 o poskytování ekonomického poradenství k nápravě majetkové evidence za odměnu 450 000 Kč. Nechce se nám věřit, že by správa majetku města byla v takovém nepořádku, aby její nápravu nezvládli pracovníci městského úřadu sami. Je zřejmé, že hnutí Volba pro Poděbrady z peněz daňových poplatníků našeho města snadno utrácí. Koalice kupí jednu chybu za druhou a my jasně vidíme, že to s nimi zkrátka slušně a poctivě nejde.

 

Nastalo poděbradské jaro…

Poslední jednání zastupitelstva města Poděbrady dne 11. 04. 2018 bylo ozvláštněno odchodem zastupitelů, převážně z řad demokratické opozice, kteří brzy po jeho zahájení opustili jednací místnost na protest proti praktikám vedeným v současné době na poděbradské radnici.

Jednání zastupitelstva opustilo po začátku jednání na 20 minut deset opozičních zastupitelů demokratických stran a spolků a vzdálilo se z jednací místnosti. Jednalo se o zástupce sdružení Naše Poděbrady Mgr. Slaukovou, RNDr. Mikolandu, PaedDr. Káninského a Ing. Holase. K těmto zastupitelům se přidali také členové místní organizace ODS Ing. Fiala a Mgr. Šulc, za uskupení Volba pro město Poděbrady Ing. Ďurčanský, za ANO Ing. Vondra, Mgr. Vavřička za ČSSD a radní Jiří Felkr z Langrovy VPP.

Svým odchodem tak chtěli jmenovaní zastupitelé vyjádřit svůj nesouhlas s nestandardním odvoláním vedoucí stavebního odboru Ing. Netíkové. Tito zastupitelé se nemohou smířit s nově zaváděnými praktikami poděbradských radních, kteří vyhazují nepohodlné zaměstnance městského úřadu.

Stejně tak jako nechceme, aby komunista Ondráček dozoroval komisi pro kontrolu GIBS, tak si nepřejeme, aby byli z místní radnice vyhazováni nepohodlní zaměstnanci, kteří neskáčou, jak radní pískají.

Bude zase “mlátička” Ondráček kontrolovat policii?
Necháme je opět dělat si zákony podle svého?
Komunální volby se blíží. Občané „záleží jen na vás”.

Noviny Naše Poděbrady

Noviny Naše Poděbrady 

18. duben 2018 • číslo 2

Aktuální číslo našich novin obsahuje nejnovější informace o dění v Poděbradech.

Radní Lukavec a Mareš blokují poděbradské investory

Poslední dobou stále častěji vyplouvají na povrch nestandardní postupy vedené ze strany radních pánů Lukavce a Mareše. Právě ti se na místní radnici snaží uchopit moc tzv. „po svém“ a jejich chování znepříjemňuje život místním investorům.

Jako investor projektu společnosti Na Ostende 2016 s r.o. jsem měl příležitost zúčastnit se jednání s těmito radními a vzhledem k nestandardním praktikám obou pánů bych se o tuto zkušenost s Vámi rád podělil.

Společnost Na Ostende 2016 s r.o. měla stavební záměr na bývalých jatkách, tedy v místě, které bylo ostudou města. Výsledkem tohoto projektu je proměna zruinovaného prostředí na vzhlednou obytnou zónu. Stejně jako ostatní investoři i naše společnost podala žádost o změnu územního plánu a udělení stavebního povolení na místním Odboru výstavby a územního plánování. Na základě platných zákonů nám bylo vydáno územní rozhodnutí i požadované stavební povolení. Vše postupovalo obvyklým způsobem do doby, než se do celého případu vložil radní Mareš. Ten nás vyzval k dalšímu jednání a do celé situace začal nestandardním způsobem zasahovat. Napadal samotný projekt i vydaná rozhodnutí, vyžadoval po nás další zásahy do projektu a následně nám začal i vyhrožovat. Dozvěděli jsme se od něho například, že pokud jeho podmínkám nevyhovíme, město od nás neodkoupí sítě za obvyklou hodnotu a vyhrožoval nám, že bychom mohli mít velké problémy s prodejem pozemků v okolí již hotových komunikací.

Na obdobný rozhovor došlo později i s jeho kolegou radním Lukavcem. Z obou jednání nakonec vyplynulo, že spíše než platně vydanými územními rozhodnutími se tito pánové při rozhodování hodlají řídit svými osobními přáními a potřebami. Fakt, že město dalo s výstavbou infrastruktury souhlas, pana Mareše ani Lukavce nezajímal. Dodnes si nejsem jist tím, zda chování těchto radních byla hloupost, závist nebo msta opozičnímu zastupiteli, prezentace moci nebo šikana stavebníka s cílem zmařit jeho investiční záměr či dokonce pokus o úplatek. Je důležité říci, že i členové Komise urbanistiky a dopravy s naším projektem a záměrem většinově souhlasili.

A přestože bylo z naší strany dle zákona vše v pořádku, museli jsme projekt, aby nám ho oba radní neblokovali, částečně přepracovat, čímž nám vznikly nemalé časové i finanční ztráty. Radní Mareš ve svém dalším jednání bohužel nepolevil. Od doby, kdy jsme se s ním poprvé konfrontovali, nám komplikoval doslova každý stavební záměr. Takovým je i pokračující výstavba řadových domků v areálu bývalých jatek nebo výstavba rodinných domků na Koutecké, které staví můj bývalý kolega samostatně. Zvláště studie „Koutecká“ byla dalším projektem, který se stal trnem v oku radního Mareše. V tomto případě se pan radní od samého začátku snažil zasahovat do jeho vývoje a ovlivňovat činnost úředníků. Obviňoval například pracovnice stavebního úřadu ze spolčování se s investorem. Zaměstnance úřadu se snažil ovlivňovat takovým způsobem, aby nakonec došlo ke změně studie dle jeho požadavků. Útočil také na samotného tajemníka města, který byl nakonec donucen ke svolání neplánované schůze. Na té se radní Lukavec a Mareš sami nominovali na zástupce vedení města a přítomny musely být rovněž pracovnice odboru výstavby. Takový postup byl nakonec odmítnut, protože byl nezákonný a odporoval zadání, které schválila rada. Je však naprosto evidentní, že cílem jednání pana Lukavce a Mareše bylo za každou cenu studii Koutecká zrušit, případně její realizaci co nejdéle pozdržet.

Pokud by úředníci státní správy podlehli nátlakům pana Lukavce a Mareše a do studie by byly zapracovány nové změny, pak by se stavební záměr pozdržel a investorovi by vznikly další ztráty časové i finanční. Podle zákona však radní města nemohou nařizovat pracovníkům úřadu různé postupy v posuzování jednotlivých stavebních záměrů, natož je jakkoliv ovlivňovat. Vše musí být řešeno na základě platné legislativy. Jelikož úředníci neustoupili, začal kolega Mareš útočit také na členy Komise urbanistiky a dopravy rozesíláním e-mailových zpráv. V těch žádal jednotlivé členy, aby studii Koutecká věnovali zvláštní pozornost vzhledem k tomu, že jsou prý minulé projekty a stavby považovány za “nepovedené”. Celá kauza týkající se stavebních záměrů dospěla však k velmi smutnému konci. Jelikož pánové Lukavec s Marešem ve své snaze zmařit další stavební záměry neuspěli, odvetou pod heslem „jde to slušně a poctivě“ byla výpověď vedoucí stavebního oddělení Ing. J. Netíkové. Jak jinak než pro nadbytečnost.