Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Výsledek hospodaření města

O výsledku hospodaření města vypovídá závěrečný účet města Poděbrady za rok 2014. Závěrečný účet města obsahuje 608 stran, splňuje všechny zákonné podmínky zákona č.128 z roku 2000 o obcích a zákona č. 250 z roku 2000 o rozpočtových pravidlech. Pro občany je k dispozici na webových stránkách města (http://www.mesto-podebrady.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12349&id_dokumenty=18552). Nevykazuje žádné chyby a je správným obrazem ne úplně správného hospodaření města Poděbrady v roce 2014.

Pro ty, kteří se chtějí na internet podívat, přidáváme pár orientačních bodů. Na straně 4 závěrečného účtu se dozvídáme, stále různě mlženou pravdu, že město Poděbrady v roce 2014 hospodařilo se ztrátou -76,452 miliónu korun a tuto ztrátu muselo vykrýt zejména z fondu rezerv, z kterého bylo odebráno 59,2 miliónu korun. Význam slova „ztráta“ upřesněme výkladem, že bylo utraceno o 76,452
miliónu více než byl příjem do rozpočtu města a muselo se sáhnout do rezerv.

V tabulce č. 6 se ale píše „v roce 2014 hospodařilo město Poděbrady podle schváleného rozpočtu ze dne 11.12.2013. V průběhu roku nedošlo k žádným významným odchylkám.”

Pro někoho je hodně peněz 1000 korun, pro někoho 1 milión. Pro město 11.12.2013 schválené příjmy 197 miliónu a skutečnost, jak je uvedeno ve Fin 2-12 885 miliónu nebo přesněji 333 miliónu, neboť položka 4134 na paragrafu 000 ve výši 512 mil, je pouze nějakou účetní opravou.

Původně schválený rozpočet a skutečnost tedy vykazuje rozdíl 136 miliónu, strana 5 výkazu Fin 2-12. Na straně 19 tohoto výkazu se dovídáme, že schválený rozpočet na straně výdajů předpokládal výdaje ve výši 201 miliónů a skutečnost je 961 miliónů respektive 493 miliónů. Tedy odchylka na straně výdajů je 292 miliónů.

A o 292 miliónech pan starosta napíše a podepíše „nedošlo k žádným významným odchylkám“, jak je uvedeno v již zmiňované tabulce č.6. Uvedené odchylky byly rozpočtovými opatřeními zastupiteli řádně schváleny, to nelze vytknout. O tom jestli původně schválený rozpočet a konečný schválený rozpočet vykazuje „nějakou odchylku“ nechť si každý udělá závěr sám. „Jde to slušně a poctivě.”

Jde, to nikdo nezpochybňuje a všichni si přejeme, aby to slušně a poctivě šlo i nadále, pouze chceme upozornit, že bez peněz to nepůjde. Mnoho nemovitého majetku města Poděbrady bylo zejména v minulých čtyřech letech prodáno, finanční rezerva je téměř vyčerpaná a některé plánované investiční
akce pro rok 2015 již v tuto chvíli nemají finanční krytí. Naším cílem je pozměnit prohlášení: Jde to slušně, poctivě a hospodárně.