Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Rozhovor se čtyřmi opozičními zástupci sdružení Naše Poděbrady vede novinářka Petra Gütterová.

Jak hodnotíte uplynulé 3 roky v zastupitelstvu města Poděbrady?

Odpovídá PaedDr. Miroslav Káninský – zastupitel Naše Poděbrady, předseda kontrolního výboru

O jednání zastupitelstva jsme se zajímali ještě před komunálními volbami. Sledovali jsme jeho přímé přenosy nebo záznamy z archivu města a dělali si tak obrázek o jeho činnosti. Vždycky nás překvapovala délka jednání, která někdy trvala až do noci. Mysleli jsme si, že je to hlavně lidmi, zástupci Poděbradského fóra, kteří byli tzv. „odborníci na všechno“ a svým rozhodováním všechno výrazně ztěžovali. Doufali jsme, že s novými volbami, přijdou do zastupitelstva noví lidé, schopní, pracující bez emocí, kterým půjde hlavně o prospěch našeho města, na kterém jim bude záležet daleko více než na své vlastní ješitnosti, závisti a zlobě. Bohužel, opak je pravdou. I v současném zastupitelstvu se najdou lidé, kteří svým rozhodováním a jednáním blokují rozvoj města. Nelíbí se nám, že přibližně 80 % projednávaných bodů je pouze ztrátou času. Jen cca 20 % projednávaných bodů je užitečných. Místo stažení či odložení nepřipravených bodů pak nastupuje lidová tvořivost a schvalují se hlouposti.

 

Jaké rozhodnutí zastupitelstva bylo pro vás nejzásadnější a proč?

Odpovídá Ing. Miroslav Holas – zastupitel Naše Poděbrady, člen kontrolního výboru

Jedním z hlavních problémů města je, že nemá personální a organizační schopnosti k realizaci potřebných investičních záměrů. Ze setrvačnosti sestavuje špatné každoroční rozpočty, kdy ze slepých položek bez studií, projektů a kalkulací dokáže uskutečnit v průměru asi jen 10 % záměrů. Většina z nich je dotvářena v radě města s často špatným výsledkem. Blokované peníze propadají do fondu rezerv, odkud mnohdy odcházejí na různé předražené, a hlavně nepotřebné studie, generely apod. Zásadní rozhodnutí proto vidíme v tom, že se nám podařilo prosadit změnu pro rok 2018, kdy o investičních projektech bude spolurozhodovat celé zastupitelstvo. Peníze města budou více pod dozorem.

 

Jaké rozhodnutí zastupitelstva bylo podle vás nejkontroverznější a proč?

Odpovídá RNDr. Miloš Mikolanda – zastupitel Naše Poděbrady, člen kontrolního výboru

Určitě hlasování o příloze ke smlouvě o pronájmu rekonstruované čistírny odpadních vod firmě Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Již nyní je inkaso nájemného nízké a radnice si nechala vnutit smluvní přílohu, na jejímž základě bude město po dobu její platnosti ochuzeno o dalších více než 7 milionů korun. A to navzdory tomu, že nájemce bude mít paradoxně vyšší tržby z kapacitně navýšené ČOV a připojování dalších zdrojů odpadních vod. Neuvěřitelné je, že dodatek přílohy, obsahující absurdní výpočet nového nájemného nebyl zastupitelům nikdy předložen, a nevadí jim to. Koalice si tak početní převahou odhlasovala materiál, který nikdo neviděl. Navíc byl porušen zákon o obcích nezveřejněním tohoto záměru, na který doplatí všichni občané Poděbrad.

 

Co se Vám podařilo prosadit?

Odpovídá Mgr. Lucie Slauková – zastupitelka Naše Poděbrady

Většinu záměrů z našeho volebního programu koalice nepodpořila. Netýká se to jen vstřícnějšího přístupu k problémům Žižkova, ekonomickým úlevám občanům apod. Většinové zastoupení máme alespoň v kontrolním výboru, kde se podařilo kontrolou nakládání s prostředky města najít řadu pochybení a navrhnout nápravu.

V průběhu naší činnosti bylo provedeno několik desítek kontrolních šetření z téměř všech oblastí města, na nichž jsme se výraznou měrou podíleli. Výsledky těchto kontrol jsme pak prezentovali na jednáních zastupitelstva a v mnoha případech jsme poukázali na chyby a nehospodárné nakládání s finančními prostředky současným vedením města Poděbrady. Jejich realizace však už není jen v našich silách.

 

Jaké rezervy vidíte ve vedení města?

Na této odpovědi se shodli všichni čtyři zastupitelé.

Asi žádné podstatné. Nemyslíme si, že by stávající konfigurace vedení města a koalice nějakými rezervami ještě disponovala. Kromě radního Jiřího Felkra a radní Mgr. Dlabové, je celá rada města akutně zralá na výměnu.