Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

PŘEVÝJIMKOVÁNO!

Zní to jednoduše. Město vyhlásilo výběrové řízení na dodávání nových herních prvků na dětská hřiště v Poděbradech v celkové hodnotě 2 milióny 894 tisíce 846 korun, plus DPH. Šlo o nadlimitní zakázku, tedy o povinnost jednat na základě výběrového řízení. Už se zdálo, že vše proběhne podle zákona.

Přihlásilo se několik firem, pak se soutěžilo, které z nich bude zakázka přidělena a ejhle, vznikla z toho tři místa. Zřejmě proto, že radu nebo někoho z rady zaujala firma, která se umístila až na třetím místě. Co tedy teď? No, hlavu si dlouho nelámali, protože existuje přece výjimka! Výběrové řízení tak bylo zrušeno, zakázka se v klidu na popud radního Mareše rozdělila na několik dalších menších a kouzlo chtěného je na světě! Další schválená výjimka posléze jen požehná, aby se jednotlivé, už čtyři zakázky malého rozsahu mohly zadat bez výběrového řízení!

Jednoduchou machinací tak byla upřednostněna předem vyvolená firma a nikomu ani nevadí, že v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a bez řádného zadávacího řízení pro zakázky malého rozsahu. Vedle principu a morálky, město i původní vítězná firma utrpěly finanční ztráty. Aby toho nebylo málo, zjistili jsme, že většina ze sporných usnesení, která byla radním kolegou Marešem předkládána, byla přijata mimo řádný program jednání rady nebo na mimořádném jednání rady bez náležité důvodové zprávy. Zřejmě proto, aby se materiál nedostal k rukám úředníků města a jeho právníkům. Takto rafinovaně a promyšleně to kdosi zařídil s cílem vyhnout se kontrolním mechanismům úřadu.

My jsme si ale toho všimli, řídíme se zákonem a je naší povinností, jak se říká, konat! Jedná se přece o trestné činy – zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci úřední osoby a možné další, přijetí úplatku nevyjímaje. A protože preferujeme tzv. „otevřenou radnici“, oznamujeme občanům, že jsme podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu na neznámého pachatele.

Chráníme město před zadlužením

Jako jediní jsme upozornili na to, jakým způsobem se zachází s rozpočtem města. Úředně je vše v pořádku. Záleží ale na přístupu. Připadá nám nerozumné používat fond rezerv a fond obnovy domů a bytů k zalepování děr v rozpočtu města. Každý fond má svůj smysl a měl by se používat na co je určený. Jako opozice říkáme „STOP!“ vysávání fondu rezerv, který slouží pro případné havárie, živelné či přírodní katastrofy. Chceme, aby se město Poděbrady umělo postarat o své občany i v době povodní, požáru či jiných nepředvídatelných událostí.

Situace k dnešnímu dni je taková, že pokud půjde vše dle plánů vedení města, tak na konci roku 2015 bude v rozpočtu města a fondu rezerv 0 Kč. Nechceme ani domýšlet, co nastane pak. Nějaký úvěr by situaci rychle vyřešil, ale nebyla by to prohra pro naše město?

 

Navrhujeme…

Nechceme pouze kritizovat, a proto navrhujeme vlastní řešení. Investice jsou důležité a každý chce mít krásné město, ale všeho s mírou. Jako opoziční uskupení dohlížíme na čerpání finančních prostředků města. Chceme fungující fond rezerv. Výše fondu není žádným právním předpisem určena, ale vzhledem k velikosti našeho města a počtu obyvatel se domníváme, že by měla být jeho výše alespoň polovina rozpočtu, tedy cca 150 mil. Tato částka by měla být vedena mimo rozpočet a financování města. Do rozpočtu by měla být zařazována pouze v případě nutné potřeby.

 STAN – Naše Poděbrady