Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Měsíční archiv Květen 2018

Chcete bazén v Poděbradech?

CHCETE BAZÉN
V PODĚBRADECH?

 

PODPISOVÉ MÍSTO

 

PRO VYVOLÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V PODĚBRADECH

 

Váš podpis na podpisový arch na tomto místě umožní vyvolání referenda, v kterém se budou moci obyvatelé Poděbrad vyjádřit, zda si přejí, aby se v Poděbradech postavil krytý plavecký bazén.

Referendum je demokratický nástroj dle zákona 22/2004 Sb., umožňující obyvatelům obcí demokraticky rozhodnout o různých oblastech souvisejících s děním v obci. Rozhodnutí obyvatel dle daného zákona je následně pro vedení obce závazné. O tom, že by v našem městě měl stát plavecký bazén se hovoří desítky let a toto téma je stejně dlouho součástí volebních programů stran a uskupení v komunálních volbách.

Naše Poděbrady se rozhodli pomoci Poděbraďákům jejich sen uskutečnit.

Pokud chcete bazén, podpořte referendum, které by se mělo konat v souvislosti s komunálními volbami a dejte své ano výstavbě.

 

 

PODPOŘTE REFERENDUM O VÝSTAVBĚ PLAVECKÉHO BAZÉNU

O výstavbě bazénu v našem lázeňském městě mluví již desítky let a snad ve všech volebních obdobích od roku 1989 jej má mnoho, a to i vítězných stran a uskupení ve svém volebním programu. Zůstává ale jen a jen u slibů. Také současné vedení radnice již ve dvojích volbách slíbilo občanům něco, co vlastně ani splnit nechtějí.

 

Proč referendum?

Obecní referendum je uzákoněno od roku 2004 a umožňuje občanům opravdu přímé rozhodování o dění v jejich obci. Rozhodnutí občanů je pro zastupitelstvo závazné. Pokud chcete v Poděbradech krytý plavecký bazén, podpořte referendum a odpovězte při něm na všechny otázky ano. V opačném případě se pravděpodobně v následujících desetiletích Poděbrady bazénu nedočkají.

 

Proč bazén?

Bazén je prostředkem nejen pro vhodné sportovní vyžití všech skupin obyvatel od nejmenších po seniory, ale i pro spoluobčany postižené pohybovými nebo i jinými zdravotními problémy. Pro některé to je i jediná možnost aktivního pohybu. Od roku 2017 je opět do škol prvního stupně zavedena výuka plavání a poděbradské děti musí s velkými náklady dojíždět. Bazén by měl být prostřednictvím malého aquaparku i zdrojem zábavy. A vůbec v neposlední řadě by měl být v lázeňském městě bazén prostředkem pro relaxaci prostřednictvím teplých vířivek, saun, vzduchových roštů chrličů vody a klidové zóny s lehátky.  Pobyt ve vodním prostředí má z mnoha pohledů příznivý efekt pro náš organismus.

 

Budeme na to mít?

Kdy jindy postavit něco, o čem se léta mluví než nyní, v období, kdy se ekonomice daří a odráží se to pozitivně i na příjmech města. Nejčastějším argumentem těch, kteří se k výstavbě bazénu zavázali a nerealizovali ji, je finanční náročnost. Ano, výstavba bazénu něco stojí a bude tomu tak vždy. Není to ale otázka ekonomická, je to otázka priorit. Peníze nejsou argument. Pokud by se jím řídila jiná města a často menší, než jsou Poděbrady, tak by nikdy nic takového pro své obyvatele nevybudovala. Poděbrady si mohou plavecký bazén dovolit vybudovat a vědí to i všichni ti, kteří si jeho výstavbu v minulosti dávali do svých volebních programů.

 

Vážení spoluobčané, pokud rozhodnete, tak Poděbrady bazén mít budou!

 

Vážení spoluobčané,

Naše Poděbrady připravily podpisovou akci, která má za cíl vyvolat referendum o výstavbě plaveckého bazénu v Poděbradech. Domníváme se, že jde o významnou součást vybavenosti města 21. století. Jde o místo odpočinku, pohybové aktivity i zábavy obyvatel Poděbrad všeho věku.

V případě vyhlášení referenda se Naše Poděbrady (v příštím volebním období) zasadí o vybudování bazénu, pakliže se tak občané na podzim rozhodnou.

 

Jestliže Naše Poděbrady dostanou v podzimních komunálních volbách takovou důvěru občanů, že se budou moci jako jeden z koaličních partnerů podílet na řízení města, tak se budou zasazovat o to, aby všechny důležité projekty, jako je např. výstavba nové infrastruktury, byly realizovány s maximální informovaností obyvatel a s přihlédnutím k jejich názorům. Ty důležité, např. přestavba náměstí, bychom včetně architektonického návrhu nechali občanům rozhodnout v místním referendu.

 

Naše Poděbrady se často vyjadřují kriticky k nejrůznějším otázkám a postupům současné koalice. Jsme si vědomi toho, že kritika není moc populární. Bohužel je to jediný prostředek, nás jako opozičního uskupení, jak reagovat a upozornit na chybná rozhodnutí a práci koalice. Musíme zdůraznit, že v podstatě jednobarevná vláda pana starosty s opozicí nic neprojednává, předem ji neinformuje, nedotazuje se na její názor k jednotlivým problematikám. Pouze týden před jednáním zastupitelstva dostáváme podklady o mnoha desítkách stran, které jsme schopni sice přečíst, ale ne prostudovat a ověřit. Koalice pouze předkládá svá řešení, která sama sobě odhlasuje bez jakékoliv zpětné vazby. Naše Poděbrady, pokud dostanou důvěru občanů, chtějí výrazně změnit způsob řízení města a konzultovat s opozicí jednotlivé problematiky ještě dříve, než přijdou na program jednání zastupitelstva a také více naslouchat hlasům odborných komisí.

 

S programem Vás podrobněji seznámíme v Našich novinách.

Vaše Naše Poděbrady

 

Vybraná podpisová místa:

Stánek – Budovcova ulice za železničním přejezdem

Stánek – Moučná u železničního podchodu

Prodejna tabák – Jižní 1340, vchod z ulice V Aleji

Prodejna tabák – Riegrovo náměstí č. 36/1

Prodejna tabák – ulice Jiráskova 1424, vedle pošty

Prodejna tabák – nám Jiřího 39/1, vchod z ulice Divadelní

 

ZELENÍ NEBO ČERVENÍ ?

Krajně pravicového politika Miroslava Sládka jsem neměl v oblibě, ale některé jeho bonmoty byly trefné. „Zelení? Říkám jim melouni, na povrchu zelení, uvnitř červení“, je jedním z nich, který se mi vybavil při marné snaze na posledním jednání ZM prosadit schválení návrhu na zákaz velkoplošného používání herbicidů s obsahem glyfosátu v Poděbradech. Město prostřednictvím TSMP s.r.o. či jiných dodavatelů likviduje na svých pozemcích nepotřebnou zeleň (plevel) aplikací herbicidů na bázi sloučeniny glyfosátu, nejčastěji přípravkem s obchodním názvem Roundup, resp. Kaput Harvest, Dominator (výrobce firma Monsanto, či další firmy vyrábějící generika). Navzdory lobistickému tlaku výrobců řada organizací upozorňuje na potenciální karcinogenitu glyfosátu, včetně WHO. V březnu 2015 byla publikována zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer -IARC) při Světové zdravotnické organizaci, která dospěla k závěru, že glyfosát může být karcinogenní i pro člověka (existují studie dokladující poškození jater, ledvin a zvýšený výskyt tumorů u laboratorních zvířat). Řada těchto studií byla stažena, na což se přišlo až při skandálu tzv. Monsanto papers. Vůči penězům korporací nejsou ani vědci imunní. V některých zemích (Německo, Švýcarsko, Francie, Holandsko) je používání Roudupu omezeno či zakázáno. Podle bezpečnostních kritérií je výrobek s glyfosáty hodnocen jako dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí, toxický pro vodní organismy a může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Poděbrady jako lázeňské město by mělo se zvýšenou opatrností dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem i na jakost podzemních vod. Podobně, jako je v našem městě zakázáno aplikovat posypovou sůl při zimní údržbě komunikací (platí zákaz používání chemických prostředků jako chloridu sodného a dalších chemických sloučenin, škváry a popele na místních komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích, které jsou tvořeny zámkovou betonovou dlažbou, pěšinách v parcích, na pěších zónách, nádvoří zámku, v zámeckém příkopu a na chodnících a komunikacích ve středu města). Plevel je však likvidován plošnou aplikací tzv. totálního herbicidu z nádrže pojíždějícího malotraktoru na listovou plochu rostlin, proniká až do kořenových systémů a způsobí úhyn vegetace. Spotřeba je v hektolitrech ročně. Účinek glyfosátu je razantní, proto jej zemědělci používají. Malé historické paralely: insekticid DDT byl masivně nasazen po 2. světové válce jako geniální přípravek k hubení škodlivého hmyzu v zemědělství. Dnes je prokázána jeho toxicita, díky bioakumulaci mnohonásobně zvyšuje riziko rakovinného bujení a narušuje hormonální systém. Některé lokality v ČR jsou zamořeny dodnes. Nebo PCB, další chemický „zázrak“ mj. v aditivech pro konzervaci zemědělské infrastruktury. Až po jeho celosvětovém nasazení byl zjištěn postupný průnik PCB do potravinového řetězce, jejich vysoká karcinogenita pro játra a slinivku. Lidé byli jejich působení vystaveni v takové míře, že i ještě dnes mají české ženy nejvíce polychlorovaných bifenylů v mateřském mléku v celé Evropě.

Likvidace plevelů je možná alternativními ekologickými postupy. Jedním z nich je např. pomocí strojních zařízení s aplikací horké páry. Tyto šetrné technologie vyžadují vstupní investici, jsou dražší, provozně složitější, avšak lze je využít i druhotně, např. na čištění městského mobiliáře, chodníků apod. Touto cestou se vydaly např. lázeňské město Třeboň, nedaleká Kutná Hora, částečně také Nymburk, Mělník a další.

Paradoxní je, že mnou předložený návrh neprošel (naprostá většina opozičních návrhů neprochází hlavně proto, že jsou opoziční) mj. díky protinávrhu koaliční zastupitelky JUDr. Kláry Jiráskové z Langrovy Volby pro Poděbrady (mimochodem funkcionářky „zeleného“ ekologického spolku Angrešt, který má ve svých stanovách a internetové prezentaci uvedenu prioritu: „zdravé životní prostředí budeme ze všech svých sil a schopností hájit“). Místo předloženého návrhu na zákaz byl odsouhlasen paskvil, kdy „do září 2019 bude vytvářena koncepce omezení a postupné náhrady herbicidů s glyfosáty“. Na základě této ekologické antikoncepce tak budou minimálně v následujících dvou vegetačních sezónách v Poděbradech nadále vylévány do podloží další hektolitry škodlivých chemických sloučenin.

Bude-li sdružení Naše Poděbrady po letošních volbách zastoupeno v městském zastupitelstvu v dostatečné silové konstelaci, okamžitě používání glyfosátových přípravků zakážeme. Pro nás je zdraví obyvatel Poděbrad prioritou.

Likvidace po poděbradsku

Rádi bychom ve zkratce popsali nelegální způsob, kterým byla ze Stavebního úřadu propuštěna dlouholetá vedoucí odboru výstavby a územního plánování. Tato funkce byla na radě města zrušena, přičemž schválení výše uvedené změny bylo provedeno velmi nestandardním způsobem. Jednotliví členové rady města neměli možnost se před jednáním rady s obsahem návrhu nijak seznámit. K odůvodnění návrhu v průběhu jednání nedošlo. Nedošlo ani k dostatečnému návrhu projednání uvedeného bodu v programu. Nakonec byl návrh na zrušení funkce tajně přednesen tajemníkem MěÚ Poděbrady, a to mimo jednací místnost bez účasti zapisovatelky a bez použití záznamového a hlasovacího zařízení.

Takovým postupem byl však porušen jednací řád Rady města Poděbrady, protože nebylo naplněno hned několik ustanovení jednacího řádu.

S ohledem na celou situaci chápou zaměstnanci a občané města Poděbrad tento nesystémový krok jako pomstu teď již bývalé vedoucí. Rozhodně se však jedná o nesprávný a unáhlený počin, který může ve svém důsledku vést k destabilizaci stavebního úřadu. Ten prozatím zůstává kladně hodnocen i přes nemalé nároky, které jsou na jeho pracovníky ze strany občanů a státní správy kladeny.
My se však ptáme, zda zrušení funkce vedoucí Odboru výstavby a územního plánování a výpověď paní J. Netíkové bude opravdu platit i přes porušení všech těchto ustanovení?

Občané Poděbrad, opravdu chcete, aby se vrátila doba, kdy vítězila zvůle a pomsta těch, kteří byli u moci? Obyčejní a slušní lidé si přece takové jednání nemusí nechat líbit. Chcete-li, aby se Poděbrady nevrátily do temných dob minulých, řekněte to v podzimních komunálních volbách.

Stydíme se za radní Janu Veberovou, která na radě zmařila revokaci (hlasování pro zrušení výpovědi) a stydíme se i za JUDr. Jiráskovou a radního Mareše a Lukavce, kteří na zastupitelstvu nepodpořili návrat paní Netíkové.