Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Jak se vedení Poděbrad stará o majetek města?

Hotel Paříž je prázdný a chátrá již přes 25 let. Člověk z vlastní zkušenosti ví, že když se o nemovitost nepečuje, její hodnota klesá. Přitom ve městě chybí pobytové zařízení pro seniory v rámci odlehčovacích služeb pro pečující o osobu blízkou se zdravotním postižením. Chybí domov pro seniory ve vlastnictví města. Města a obce, které mají zájem o své starší spoluobčany, provozují taková zařízení, aby i ve stáří, kdy se člověk nemůže o sebe sám postarat ve svém bytě či domku, mohl zůstat ve městě, na které je celý život zvyklý. Domov pro seniory Luxor je v majetku Středočeského kraje a značně přeplněný, čekací lhůta pro žadatele je několik let. Odpověď vedení města „ nejsou finance”.

Jen za posledních 15 let byla vypsána řada dotačních titulů jak z národních, tak evropských zdrojů, jen si o ně bylo třeba požádat. Když to jde jinde, proč to nejde v Poděbradech? Mimochodem rozpočet (finanční plán) města Poděbrad na straně příjmů disponuje částkou několika set milionů korun ročně.

Vyspělost občanské společnosti se pozná podle toho, jaká je její péče o své starší spoluobčany. Žijeme tedy ve vyspělé společnosti?

KAM KRÁČÍŠ KOALICE? – díl II.

Minimálně 11 subjektů do letošních voleb, to je ukazatel špatné práce vedení města za poslední 4 roky.

 

Zhruba půl roku před komunálními volbami se začínají dít prapodivné pohyby v navenek bezvadně fungující koalici. Protože ale jde v podstatě o radní a zastupitele Volby pro Poděbrady a pana Uhlíře, je na místě otázka, zda vůbec o nějakou koalici jde. Brzy po komunálních volbách se uvnitř koalice radní rozštěpili zhruba na půl s lehkou převahou pro pana starostu. Při této křehké rovnováze si obě strany zdánlivě vycházely vstříc, protože každý chtěl mít vliv. Ale to neznamenalo, že by to nějak úžasně fungovalo, i když se to tak mohlo jevit. Pro Poděbrady to ale určitě nebylo žádné terno a stálo to daňové poplatníky spoustu peněz, které se jinak mohly investovat do rozvoje města smysluplněji. Očekávaným důsledkem je rozpad sdružení Volba pro Poděbrady nejen názorový, ale nyní i skutečný.

Boje uvnitř Volby pro Poděbrady i bezprecedentní válcování všech kolem sebe panem starostou přinášejí nečekané ovoce. Do komunálních voleb, dle našich propočtů, vstoupí minimálně 11 subjektů. I to ukazuje, jak špatnou práci vedení města v posledních 4 letech odvádí.

Výsledek hospodaření města

O výsledku hospodaření města vypovídá závěrečný účet města Poděbrady za rok 2014. Závěrečný účet města obsahuje 608 stran, splňuje všechny zákonné podmínky zákona č.128 z roku 2000 o obcích a zákona č. 250 z roku 2000 o rozpočtových pravidlech. Pro občany je k dispozici na webových stránkách města (http://www.mesto-podebrady.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12349&id_dokumenty=18552). Nevykazuje žádné chyby a je správným obrazem ne úplně správného hospodaření města Poděbrady v roce 2014.

Pro ty, kteří se chtějí na internet podívat, přidáváme pár orientačních bodů. Na straně 4 závěrečného účtu se dozvídáme, stále různě mlženou pravdu, že město Poděbrady v roce 2014 hospodařilo se ztrátou -76,452 miliónu korun a tuto ztrátu muselo vykrýt zejména z fondu rezerv, z kterého bylo odebráno 59,2 miliónu korun. Význam slova „ztráta“ upřesněme výkladem, že bylo utraceno o 76,452
miliónu více než byl příjem do rozpočtu města a muselo se sáhnout do rezerv.

V tabulce č. 6 se ale píše „v roce 2014 hospodařilo město Poděbrady podle schváleného rozpočtu ze dne 11.12.2013. V průběhu roku nedošlo k žádným významným odchylkám.”

Pro někoho je hodně peněz 1000 korun, pro někoho 1 milión. Pro město 11.12.2013 schválené příjmy 197 miliónu a skutečnost, jak je uvedeno ve Fin 2-12 885 miliónu nebo přesněji 333 miliónu, neboť položka 4134 na paragrafu 000 ve výši 512 mil, je pouze nějakou účetní opravou.

Původně schválený rozpočet a skutečnost tedy vykazuje rozdíl 136 miliónu, strana 5 výkazu Fin 2-12. Na straně 19 tohoto výkazu se dovídáme, že schválený rozpočet na straně výdajů předpokládal výdaje ve výši 201 miliónů a skutečnost je 961 miliónů respektive 493 miliónů. Tedy odchylka na straně výdajů je 292 miliónů.

A o 292 miliónech pan starosta napíše a podepíše „nedošlo k žádným významným odchylkám“, jak je uvedeno v již zmiňované tabulce č.6. Uvedené odchylky byly rozpočtovými opatřeními zastupiteli řádně schváleny, to nelze vytknout. O tom jestli původně schválený rozpočet a konečný schválený rozpočet vykazuje „nějakou odchylku“ nechť si každý udělá závěr sám. „Jde to slušně a poctivě.”

Jde, to nikdo nezpochybňuje a všichni si přejeme, aby to slušně a poctivě šlo i nadále, pouze chceme upozornit, že bez peněz to nepůjde. Mnoho nemovitého majetku města Poděbrady bylo zejména v minulých čtyřech letech prodáno, finanční rezerva je téměř vyčerpaná a některé plánované investiční
akce pro rok 2015 již v tuto chvíli nemají finanční krytí. Naším cílem je pozměnit prohlášení: Jde to slušně, poctivě a hospodárně.

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Na posledních dvou zasedání zastupitelstva se projednával dle mého názoru poměrně zásadní zásah do budoucnosti obyvatel na Žižkově. Konkrétně se jednalo o odsouhlasení smlouvy budoucí s firmou PMS, která se týká výstavby dalších šesti obytných domů – bloků na Žižkově, v části za budovou Symfonie.

Jaká je historie tohoto projektu? Původně v tomto místě měl vzniknout centrální žižkovský park, který by sloužil k relaxaci a odpočinku místních obyvatel. Takto to bylo městem prezentováno ještě minulý rok, před komunálními volbami. Nyní, osm měsíců po volbách vedení města přichází s vizí jinou. S odůvodněním, že na výkup pozemků od soukromých vlastníků město nemá prostředky tento prostor
s klidným srdcem přenechává jednomu z největších developerů v našem městě, firmě PMS. Tato firma se projednávanou smlouvou zavazuje, že pozemky vykoupí od soukromých majitelů sama a postaví zde šest nových bytových bloků. Část pozemku (na obrázku označeno A a B) odprodá nebo „věnuje” městu Poděbrady. Jaká to dobročinnost.

Na těchto plochách, kterých se firma PMS „zbaví” se město zavazuje na své náklady vybudovat slibovaný centrální park. Tuto obchodně – politickou transakci já osobně a zjednodušeně chápu takto: Brilantní obchodní tah od firmy PMS a naprostá politická nezodpovědnost od vedení města.

Proč si toto myslím? PMS tímto krokem získá permanentní zelenou v dalším krátkozrakém zastavování Žižkova „králíkárnama” bez ohledu na potřeby místních obyvatel. A město na své náklady (pohybující se v mil. korun), ještě firmě PMS zařídí parkovou úpravu okolních ploch nově vzniklých bytových domů.

A jako bonus, na věky věků se o toto prostranství bude technicky starat. Skvělé, co si přát více…

Myšlenka centrálního parku se tímto rázem smrskla na parčík, nebo to můžeme také vhodněji nazvat „Roklinkou” mezi obytnými domy. Místo, které budou milovat především lidé s pejsky z okolních nově vybudovaných šesti bytových domů. Centrální park tímto projektem padl. Vedení města si přesto připíše další řádku do seznamu svých akcí „co se povedlo”. A toto všechno proběhne ve stylu, který město po celou dobu svého působení praktikuje, který se nazývá: O nás bez nás. Určitě jste o něm už něco slyšeli. A slovy pana Šmída nám na Žižkově vznikne další paskvil.

Proč? Proč si město nestojí za svou myšlenkou? Proč obětuje svoji vizi, která by obyvatelům Žižkova konečně něco přinesla za laciné volební body? Proč na Žižkově potřebujeme dalších cca 210 bytových jednotek, které zde mají v nejbližší budoucnosti vyrůst? Nebylo by vhodnější zabezpečit stávajícím místním obyvatelům pohodlnější a spokojenější život? Zapadá tato nová výstavba do celkové koncepce zabydlenosti města? Má město vůbec nějakou takovou koncepci? Proč město nejde cestou projektu, který by byl přínosem, a ne nouzovým plánem? Ať by to byl jen dříve plánovaný centrální park, nebo jakékoliv sportoviště, dětské hřiště, senior fit park, krytá víceúčelová sportovní hala, nebo jakákoliv další věc, která by stávajícím obyvatelům zpříjemnila život v této lokalitě.

Projednávaný návrh smlouvy byl s naším přispěním zastupitelstvem již dvakrát stáhnut. Poprvé to bylo především z důvodu, že tento projekt nebyl vůbec projednán komisí urbanismu a dopravy. Ano, v našem městě se na názor příslušných komisí „moc nehraje”.

Podruhé jsme upozornili na to, že u tohoto projektu není mimo jiné vyřešená jakákoliv logická návaznost na stávající komunikace a ani návaznost na souběžně plánovanou výstavbu společnosti Nový Žižkov. O nějakém komplexnějším – koncepčním řešení dopravy a parkování v této lokalitě si místní obyvatelé mohou opět nechat jen zdát. Ale to je problém asi celého
města, ne jen Žižkova.

Takto vzniká jen další z „projektů”, o kterých se pan místostarosta Uhlíř vyjádřil slovy: „My jsme to nějak udělali a ten kdo přijde po nás ať si to klidně předělá”. Nevznikne opět nic, čeho bychom si mohli vážit a na co bychom mohli být pyšní. Ostatně jak je v Poděbradech už poslední dobou tradicí.