Nejnovější příspěvky

Milí Poděbraďáci,
vítáme Vás v novém roce 2018!

V roce, který je politicky obzvlášť náročný, protože nás čekají důležité možnosti změny. Po dvou kolech volby prezidenta si budeme v říjnu připravovat občanské průkazy na volby komunální. Právě těmi říjnovými máte šanci výrazně ovlivnit rozvoj města na další čtyři roky.

 

Chcete změnu?

Naše srdce patří Poděbradům a Poděbrady jsou pro nás městem, v němž žijeme, kam chodí naše děti do škol, kde navštěvujeme různé kulturní akce – místo, kde se cítíme být doma.

O každý domov by měl však člověk pečovat, proto nechceme jen nečinně přihlížet krokům současného vedení města, které nám přijdou často zbytečné, pro obyvatele neužitečné a postavené na kvantitě namísto kvality, netransparentnosti a neférovosti. Současná politická situace našeho města se nám jeví jako nešťastná a radní, které jsme před čtyřmi lety v dobré víře volili, za nás rozhodují o důležitých věcech nesprávně. Letos máte šanci se znovu zamyslet nad sestavou zastupitelstva, rozhodnout se dle priorit jednotlivých zástupců a zvolit si toho, kdo bude mluvit Vaším hlasem a hájit priority města.

 

Pravdou proti lži, slušností namísto hrubostí

Naší prioritou je udělat z Poděbrad město, které stojí na stabilních a pozitivních základech. Chceme, aby vzhled našeho města a kvalita života v něm odpovídala jeho poloze a povaze prestižní adresy. Jsme lázně a chceme jít příkladem a inspirací jiným lázeňským městům. Klademe důraz na moderní a ekologický přístup řízení města a namísto kvantity se zaměřujeme na kvalitu. Naším hlavním cílem v tom-to volebním období bude udělat z Poděbrad místo, kde se lidem dobře žije, kde je zdravé prostředí, kde vládne slušnost, transparentnost, pozitivní přístup a prosperita.

 

Přímost, slušnost a hlavně selský rozum

Namísto toho abychom přemýšleli, jak Poděbrady ještě více zastavět, chceme spíše přemýšlet o tom, jak se dobře starat o budovy, které v Poděbradech stojí již několik let. Za klíčové v tomto volebním období přitom považujeme dobře fungující radnici, která odpovědně a smysluplně nakládá se svými finančními pro-středky, řádně se stará o majetek ve vlastnictví města a co nejlépe ho využívá. Současně se snaží hospodařit s vyrovnaným a přehledným rozpočtem, nezadlužovat město a veškeré hospodářské přebytky ukládat do rezervního fondu.
Budeme dbát na bezpečí a pořádek ve městě, jehož garantem by měla být městská policie. Proto budeme ve spolupráci s ní apelovat na zkvalitnění technického vybavení a dle potřeby i navýšení počtu městských strážníků. Podporovat chceme také čistotu a zeleň ve městě, jejichž hlavním zajišťovatelem by měly být Technické služby města Poděbrady. V neposlední řadě pak v rámci našeho programu zahrneme také otázku školství a vzdělanosti, kulturního, sportovního a rekreačního vyžití ve městě. Dále se zaměříme na rodiny s dětmi, seniory, podporu zdraví všech a samozřejmě spokojenost občanů města.

 

Čerstvý vzduch a oživení do našeho města

Velmi nám záleží na budoucnosti města, především pak na tom, jak se nám tu bude společně žít. Na kandidátce vám za několik měsíců představíme zcela nové kandidáty i některé z těch, kteří již mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu, výborech a komisích. Ti všichni se budou snažit získat Vaši důvěru, aby za Vás v dalších letech mohli „hovořit“ a podílet se na zlepšování života v našem městě. Ve městě, které je naším společným domovem, a které bude přesně takové, jaké si ho uděláme!