Nejnovější příspěvky

Naše srdce patří Poděbradům, a co Vaše?

Poděbrady jsou městem, ve kterém žijeme. Spolek Naše Poděbrady vznikl proto, aby se zde žilo lépe.

Jsme skupina lidí, kteří mají stejný pocit, že je potřeba přestat jen nečinně přihlížet a nadávat, ale začít konkrétně něco dělat.

Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Vadí nám propouštění dobře a odborně fungujících lidí a dosazování nekvalifikovaných lidí bez praxe s mylnými představami. Nesouhlasíme s oceňováním lidí bez zjevných přínosů pro naše město. Radnice hospodaří s penězi nás všech a každý má právo do hospodaření vidět.

Proto jsme se rozhodli kandidovat v říjnu 2018 v komunálních volbách pod názvem STAN – Naše Poděbrady, nezávislí na kandidátce „Starostové a nezávislí“.

Naší prioritou je vytvořit z Poděbrad moderní a prosperující město. Podporujeme nové projekty, které by pomohly oživit současnou ekonomickou situaci města. Hlavním cílem je Poděbradům a jejich občanům pomáhat. Chceme zajistit dynamický rozvoj všech oblastí života našeho města, aby se zde všichni občané i návštěvníci cítili dobře. Zajímáme se o názor všech i nápady, jak městu přispět. Preferujeme věcnou diskusi, ne časově náročnou nic neříkající debatu. Důležitá jsou pro nás fakta, odbornost, ne zákulisní vlivy a osobní zájmy jednotlivců. Vymýtíme korupční prostředí transparentním zadáváním veřejných zakázek.

Nejsme na politice existenčně závislí. Neřídí nás žádný centrální aparát sahající za hranice našeho města, ale sledujeme i celostátní kontext. Proto jsme přesvědčeni, že právě v těchto volbách je potřeba myslet zejména na stav Vaší peněženky, jakožto plátců daní a místních poplatků, a také na příští generace. Aby byl jejich život v našem městě důstojnější a spokojenější, než je tomu nyní.

Poděbrady mají svou bohatou historii, kterou ctíme. Nás zajímá také jejich budoucnost. Pojďme tvořit novodobé dějiny Poděbrad. Přivítáme Vaši podporu.

To je hlavní směr našeho spolku.

Za „Naše Poděbrady”

Miroslav Káninský, Miroslav Holas, Michal Brzák, Radek Bulíř, Petra Brzáková, Alice Nováková, Lucie Slauková, Jiří Málek, Zdeněk Jirsák, Jaroslav Formánek, Richard Vejstrk, Pavel Bažant

Hodnotové patero

Kandidátů pro komunální volby v říjnu 2018

1. Hnutí starostové a nezávislí. Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytvářet podmínky pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.

2. Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

3. Hnutí prosazuje průhlednost veřejného života, potírání korupce a je proti zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

4. Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

5. K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na zásadě šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i obezřetnými krajinnými zásahy).