Nejnovější příspěvky

Milí Poděbraďáci,
vítáme Vás v roce 2022!

V roce, který je pro nás všechny obzvlášť náročný. Prošli jsme COVIDEM-19 a stále trvá válka na Ukrajině. V letošním roce nás také čekají zářijové komunální volby a Vy budete mít jako každé čtyři roky šanci ovlivnit rozvoj města.
Naše srdce patří Poděbradům a Poděbrady jsou pro nás městem, v němž žijeme, kam chodí naše děti do škol, kde navštěvujeme různé kulturní akce – místo, kde se cítíme být doma.
O každý domov by měl však člověk pečovat. Současná politická situace našeho města se nám jeví jako dobře nastavená a radní, které jsme před čtyřmi lety v dobré víře volili, za nás rozhodují o důležitých věcech správně. Doufáme, že nám dáte na další čtyři roky šanci a sdružení Naše Poděbrady bude opět „v koalici na radnici“.

Pravdou proti lži, slušností namísto hrubostí

Naší prioritou zůstává udělat z Poděbrad město, které stojí na stabilních a pozitivních základech. Chceme, aby vzhled našeho města a kvalita života v něm odpovídala jeho poloze a povaze prestižní adresy. Jsme lázně a chceme jít příkladem a inspirací jiným lázeňským městům. Klademe důraz na moderní a ekologický přístup řízení města a namísto kvantity se zaměřujeme na kvalitu. Naším hlavním cílem v tomto volebním období bude udělat z Poděbrad místo, kde se lidem dobře žije, kde je zdravé prostředí, kde vládne slušnost, transparentnost, pozitivní přístup a prosperita.

Přímost, slušnost a hlavně selský rozum

Namísto toho abychom přemýšleli, jak Poděbrady ještě více zastavět, chceme spíše přemýšlet o tom, jak se dobře starat o budovy, které v Poděbradech stojí již několik let. Za klíčové v tomto volebním období přitom považujeme dobře fungující radnici, která odpovědně a smysluplně nakládá se svými finančními prostředky, řádně se stará o majetek ve vlastnictví města a co nejlépe ho využívá. Současně se snaží hospodařit s vyrovnaným a přehledným rozpočtem, nezadlužovat město a veškeré hospodářské přebytky ukládat do rezervního fondu.
Budeme dbát na bezpečí a pořádek ve městě, jehož garantem by měla být městská policie. Proto budeme ve spolupráci s ní apelovat na zkvalitnění technického vybavení a dle potřeby i navýšení počtu městských strážníků. Podporovat chceme také čistotu a zeleň ve městě, jejichž hlavním zajišťovatelem by měly být Technické služby města Poděbrady. V neposlední řadě pak v rámci našeho programu zahrneme také otázku školství a vzdělanosti, kulturního, sportovního a rekreačního vyžití ve městě. Dále se zaměříme na rodiny s dětmi, seniory, podporu zdraví všech a samozřejmě spokojenost občanů města.

Čerstvý vzduch a oživení do našeho města

Velmi nám záleží na budoucnosti města, především pak na tom, jak se nám tu bude společně žít. Na kandidátce vám za několik měsíců představíme zcela nové kandidáty i některé z těch, kteří již mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu, výborech a komisích. Ti všichni se budou snažit získat Vaši důvěru, aby za Vás v dalších letech mohli „hovořit“ a podílet se na zlepšování života v našem městě. Ve městě, které je naším společným domovem, a které bude přesně takové, jaké si ho uděláme!