Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Category Archive Doporučujeme +/-

Děkujeme za chráněnou dílnu!

Naši kandidátku Mgr. Janu Müllerovou oslovila letos v květnu firma Profemo s.r.o. s nabídkou spolupráce při otevření chráněné dílny v Poděbradech a okolí. Odpověděla, že tento návrh podpoříme velmi rádi, za předpokladu, že budou respektovány potřeby handicapovaných lidí. Sama prodělala závažné hematoonkologicke onemocnění a veškerou svoji sílu a energii vkládá do podpory a integraci zdravotně postižených lidí, a to bez ohledu na diagnózu.

Slovo dalo slovo a společnost Profemo s.r.o. ji mile překvapila svým laskavým a zároveň profesionálním přístupem. Dostatek zakázek, krásné a čisté pracovní prostředí, odpovídající mzdové ohodnocení, respekt k handicapovaným zaměstnancům. Zkrátka, našla přesně to, co se očekává od zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Díky sdružení Naše Poděbrady tak získalo Profemo s.r.o. finanční podporu, která bude využita pro potřeby zaměstnanců. „Velmi si ceníme podpory sdružení Naše Poděbrady a těšíme se na další možnou spolupráci,“ dodala Jana Müllerová.

Rozhovor se čtyřmi opozičními zástupci sdružení Naše Poděbrady vede novinářka Petra Gütterová.

Jak hodnotíte uplynulé 3 roky v zastupitelstvu města Poděbrady?

Odpovídá PaedDr. Miroslav Káninský – zastupitel Naše Poděbrady, předseda kontrolního výboru

O jednání zastupitelstva jsme se zajímali ještě před komunálními volbami. Sledovali jsme jeho přímé přenosy nebo záznamy z archivu města a dělali si tak obrázek o jeho činnosti. Vždycky nás překvapovala délka jednání, která někdy trvala až do noci. Mysleli jsme si, že je to hlavně lidmi, zástupci Poděbradského fóra, kteří byli tzv. „odborníci na všechno“ a svým rozhodováním všechno výrazně ztěžovali. Doufali jsme, že s novými volbami, přijdou do zastupitelstva noví lidé, schopní, pracující bez emocí, kterým půjde hlavně o prospěch našeho města, na kterém jim bude záležet daleko více než na své vlastní ješitnosti, závisti a zlobě. Bohužel, opak je pravdou. I v současném zastupitelstvu se najdou lidé, kteří svým rozhodováním a jednáním blokují rozvoj města. Nelíbí se nám, že přibližně 80 % projednávaných bodů je pouze ztrátou času. Jen cca 20 % projednávaných bodů je užitečných. Místo stažení či odložení nepřipravených bodů pak nastupuje lidová tvořivost a schvalují se hlouposti.

 

Jaké rozhodnutí zastupitelstva bylo pro vás nejzásadnější a proč?

Odpovídá Ing. Miroslav Holas – zastupitel Naše Poděbrady, člen kontrolního výboru

Jedním z hlavních problémů města je, že nemá personální a organizační schopnosti k realizaci potřebných investičních záměrů. Ze setrvačnosti sestavuje špatné každoroční rozpočty, kdy ze slepých položek bez studií, projektů a kalkulací dokáže uskutečnit v průměru asi jen 10 % záměrů. Většina z nich je dotvářena v radě města s často špatným výsledkem. Blokované peníze propadají do fondu rezerv, odkud mnohdy odcházejí na různé předražené, a hlavně nepotřebné studie, generely apod. Zásadní rozhodnutí proto vidíme v tom, že se nám podařilo prosadit změnu pro rok 2018, kdy o investičních projektech bude spolurozhodovat celé zastupitelstvo. Peníze města budou více pod dozorem.

 

Jaké rozhodnutí zastupitelstva bylo podle vás nejkontroverznější a proč?

Odpovídá RNDr. Miloš Mikolanda – zastupitel Naše Poděbrady, člen kontrolního výboru

Určitě hlasování o příloze ke smlouvě o pronájmu rekonstruované čistírny odpadních vod firmě Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Již nyní je inkaso nájemného nízké a radnice si nechala vnutit smluvní přílohu, na jejímž základě bude město po dobu její platnosti ochuzeno o dalších více než 7 milionů korun. A to navzdory tomu, že nájemce bude mít paradoxně vyšší tržby z kapacitně navýšené ČOV a připojování dalších zdrojů odpadních vod. Neuvěřitelné je, že dodatek přílohy, obsahující absurdní výpočet nového nájemného nebyl zastupitelům nikdy předložen, a nevadí jim to. Koalice si tak početní převahou odhlasovala materiál, který nikdo neviděl. Navíc byl porušen zákon o obcích nezveřejněním tohoto záměru, na který doplatí všichni občané Poděbrad.

 

Co se Vám podařilo prosadit?

Odpovídá Mgr. Lucie Slauková – zastupitelka Naše Poděbrady

Většinu záměrů z našeho volebního programu koalice nepodpořila. Netýká se to jen vstřícnějšího přístupu k problémům Žižkova, ekonomickým úlevám občanům apod. Většinové zastoupení máme alespoň v kontrolním výboru, kde se podařilo kontrolou nakládání s prostředky města najít řadu pochybení a navrhnout nápravu.

V průběhu naší činnosti bylo provedeno několik desítek kontrolních šetření z téměř všech oblastí města, na nichž jsme se výraznou měrou podíleli. Výsledky těchto kontrol jsme pak prezentovali na jednáních zastupitelstva a v mnoha případech jsme poukázali na chyby a nehospodárné nakládání s finančními prostředky současným vedením města Poděbrady. Jejich realizace však už není jen v našich silách.

 

Jaké rezervy vidíte ve vedení města?

Na této odpovědi se shodli všichni čtyři zastupitelé.

Asi žádné podstatné. Nemyslíme si, že by stávající konfigurace vedení města a koalice nějakými rezervami ještě disponovala. Kromě radního Jiřího Felkra a radní Mgr. Dlabové, je celá rada města akutně zralá na výměnu.