Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Občané Žižkova – nestojíme o vás!

Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty Langra a rady města těm občanům Žižkova, kteří podepsali petici požadující zřízení Místního výboru městské části Žižkov.

V bodě 5 volebního programu nejsilnější koaliční strana současného starosty slibuje Poděbradům další integraci Žižkova. Říká, že podpoří rozvoj Žižkova a všech okrajových částí města – Velké Zboží, Kluk, Polabec, Přední Lhota, jejichž občané si prý zaslouží stejně příjemné podmínky pro spokojený život jako ostatní Poděbraďáci. Rada města ale Žižkovákům vzkázala, že jim zřízení místního výboru nepovolí a následně zastupitelstvo celkem třikrát stejný návrh zamítlo. Kdeže starostovy předvolební sliby jsou!

Žižkov je pravděpodobně nejproblémovější okrajová část města. Výhledově právě zde bude probíhat velké rozšiřování města bytovou výstavbou a související infrastrukturou, která citelně schází. S tím souvisí problémy sociální, dopravní, ekologické. Současnou dopravní situaci na Žižkově lze označit za katastrofální. S konstruktivní pomocí zde bydlících občanů lze řadu problémů řešit operativně a s menší zátěží pro úředníky radnice.

Místní výbory, jak ukazují dobré zkušenosti z ostatních okrajových částí města, mohou některé banálnější problémy řešit přímo s jednotlivými odbory úřadu, čímž se výrazně urychlí jejich požadovaná náprava. Jedná se například o ořezy stromů, chybějící inventář, vývěsky, úklid, dopravní značení, atd. – Žižkov tuto možnost nemá. Požadavky investičního rázu mohou předkládat zpracované a odůvodněné přímo radě města, včetně žádostí na podporu různých aktivit sportovního, kulturního i ekologického rázu. Podle zákona o obcích dokonce mají právo předkládat návrhy i zastupitelstvu – Žižkovu byly tyto možnosti odepřeny (je to přeci jenom, jak říká starosta Langr „noclehárna“).

Místní výbory projednávají a vyjadřují se k záměrům města, vznášejí podněty a připomínky. Žižkov řeší aktuálně problémy související se silniční dopravou, stavbou nadjezdu, (ne)budováním chodníků, rekonstrukcí ulice Za Nádražím a řadu dalších.

Vyloučení možnosti zřídit lokální místní výbor výrazně omezuje možnosti komunikaci Žižkova s radnicí, a tím i podporu a zejména diskutabilní kvalitu investic do této nejlidnatější městské části.

STAN – Naše Poděbrady vytrvale zřízení Místního výboru městské části Žižkov podporuje a v zastupitelstvu prosazuje. Postoj radniční koalice považujeme za hloupost, aroganci moci a přehlížení
požadavků nezanedbatelné části občanů města.

I nadále bude proto pokračovat petiční akce občanů i další akce na podporu Žižkova formou happeningů a setkávání s občany.