Nejnovější příspěvky

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM

 

Naším základním cílem je spokojenost občanů

Chceme pokračovat v započaté práci – budovat nové stavby, rekonstruovat stávající

 

1. Dětská hřiště – nová i stávající
Vybudujeme nové centrální hřiště na Žižkově a nové parkourové hřiště u Skate parku. V Poděbradech je kolem 20 stávajících hřišť, která projdou kompletní rekonstrukcí a budou obnoveny a přidány nové herní prvky. Mezi naše priority řadíme investice do malých Poděbraďáků. Chceme, aby každé dítě ve městě mělo to „své“ hřiště.

2. Plavecký bazén s udržitelnými zdroji energie
Co se týká měst, srovnatelnými s Poděbrady, bazén dnes patří k základní občanské vybavenosti. Máme již jasně de definováno umístění bazénu, máme dobrý finanční plán, počítáme i s dotační podporou od Státní sportovní agentury. Počítáme i s finanční udržitelností, týkající se především energií, využijeme alternativní zdroje energie. Prosadíme realizaci stavby se zahájením provozu do konce roku 2025.

3. Vybudujeme klubovnu pro seniory
V Poděbradech chybí klubovna pro seniory, která by zastřešovala všechny zájmové spolky aktivních seniorů. Budova bývalé kotelny v ulici Hakenova je léta nevyužívaná, je blízko centra a jsme přesvědčeni, že by mohla opět po rekonstrukci sloužit. Naši senioři si to opravdu zaslouží. Pojali jsme to velkoryse, počítáme s tím, že na tomto místě vybudujeme multifunkční centrum, ve kterém bude i galerie na pořádání výstav a zároveň se stane důstojným zázemím pro aktivity našich starších spoluobčanů.

4. Další rekonstrukce silnic, chodníků a parkovišť

Po celé naše funkční období, obzvlášť letos, jsme vyčlenili nemalé investice na budování či opravy nových chodníků a komunikací. Některé byly léta zanedbávány. Chceme nadále pokračovat v rekonstrukci stávajících komunikací a zaměřit se i na okrajové části Poděbrad. Poděbrady nejsou jenom centrum a kolonáda, ale i další přilehlé lokality. Bolavým místem každého města je parkování. Automobilů neubývá, ale naopak přibývá, proto se musíme zaměřit na budování dalších parkovišť s ohledem na zeleň.

5. Chceme, aby Poděbrady byly zeleným městem
Letos, po horkém létě, si víc než kdy jindy uvědomujeme, jak důležité jsou pro nás stromy a zeleň obecně. Centrální lázeňský park, nově rekonstruovaná Obora, Huslík, Bažantnice – to je jen malý výčet zelených ploch. Chceme vytvářet další zelené oázy, podporujeme další výsadbu stromů. Budeme pečovat o ty stávající a hledat nové možnosti. Když bude zeleň do našeho města přibývat, všem se nám bude lépe dýchat. Oceníme to nejenom v letních měsících.

6. Postavíme další nové kotelny
Úspěšný dokončený projekt nové kotelny na Žižkově se nám i vám osvědčil. Je téměř bezemisní a šetří vaše finance, což je hodně důležité v této době vysokého zdražování energií. Chceme pokračovat v tomto trendu a vybudovat další nové kotelny i s dotační podporou státu. Šetří přírodu, šetří vaše peníze.

7. Přibudou další nová sportoviště
Je čím dál více lidí, kteří aktivně sportují, vyznávají zdravý životní styl. Poděbrady nejsou výjimkou. V návaznosti na tento trend máme připraveny nové projekty. Na Ostende budou vybudována další nová hřiště různého zaměření, na Žižkově bude postavena nová nafukovací hala. Sportovního zázemí není nikdy dost.

8. Psí útulek Haryk – další komunitní centrum
Za necelé dva roky psí útulek Haryk doznal pod novým vedením razantních změn. Psy, kteří byli týraní a zanedbaní se v něm dlouho neohřejí. Aktivním přístupem zaměstnanců jsou v krátké době předáváni do nových milujících rodin. V útulku se staví, buduje, přibudou nové kotce a zázemí jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky. Vize je taková, aby se Haryk stal dalším vyhledávaným místem k setkávání obyvatel města a nadšených pejskařů.

9. Rekonstrukce náměstí, laskavější k chodcům
Jiřího náměstí trápí předimenzovaná doprava, ta tam zůstane, ale počítáme s tím, že by mohla být vedena jinak. Přicházíme s návrhy, které přinesou změny v dopravě. Chceme náměstí, které bude přívětivější k chodcům, atraktivnější pro obyvatele i návštěvníky Poděbrad. Chceme, aby se náměstí stalo příjemným místem k setkávání.

10. Bezpečnost občanů je naší prioritou
Budeme se ještě více a důsledněji zabývat prevencí kriminality a bezpečností ve městě. Společně s Městskou policií a Policií ČR stále hledáme účinnější nástroje, jak vymýtit i drobnou kriminalitu ve městě. Chceme, abyste žili v bezpečí, bez obav o sebe, své děti a svůj majetek. Každé město má problém s bezdomovectvím, my tento problém chceme omezit na minimum. Posílení rozpočtu Městské policie, větší počet strážníků, to je trend, ve kterém chceme pokračovat. Je pro nás prioritou, abyste žili nejenom v krásném, ale i bezpečném městě

11. Postavíme novou páteřní cyklotrasu

Jsme městem cyklistů, kteří využívají stávající cyklotrasy. Některé prošly již letos rekonstrukcí. Novou páteřní cyklotrasou spojíme východní část města s výchozím bodem v ulici Ovocná s novou výstavbou v Choťánkách. Vznikne tak delší, bezpečný a plynulý provoz.

12. Ve volném čase jdeme za kulturou

Nejen prací živ jest člověk. Lidé se chtějí i bavit a naplno využít svůj volný čas. Poděbrady jsou vyhlášenou lázeňskou destinací a do našeho města se jezdí i za kulturou. Chceme a vytvoříme podmínky, aby tomu tak i nadále bylo. Především pro občany Poděbrad chceme, aby Poděbrady zůstaly v centru festivalového dění. Soundtrack, food festivaly, letní scény, taneční a hudební produkce, to vše je nedílnou součástí našeho města.

13. Žižkov jsou také Poděbrady

Chceme, aby městská část Žižkov byla plnohodnotná a srovnatelná se zbytkem města. Bezesporu si to zaslouží. Naše plány zahrnují dětská hřiště, nová parkoviště, bazén a centrální dětské hřiště. Toto vše chceme postavit právě na Žižkově. Budeme ještě více investovat do této lokality, aby se stala dobrou adresou a dobrým místem k životu.

14. Chceme energie bez emisí

V současnosti, víc než kdy jindy, kdy jsou na pořadu dne astronomické ceny za energie, klademe důraz na vyhledávání dalších možností, jak využívat obnovitelné zdroje energie a ve větší míře se zabývat fotovoltaikou, zateplovat ještě více domů ve správě města. Nejenže tímto ekologickým přístupem chráníme přírodu, ale i peníze nás všech.