Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Chráníme město před zadlužením

Jako jediní jsme upozornili na to, jakým způsobem se zachází s rozpočtem města. Úředně je vše v pořádku. Záleží ale na přístupu. Připadá nám nerozumné používat fond rezerv a fond obnovy domů a bytů k zalepování děr v rozpočtu města. Každý fond má svůj smysl a měl by se používat na co je určený. Jako opozice říkáme „STOP!“ vysávání fondu rezerv, který slouží pro případné havárie, živelné či přírodní katastrofy. Chceme, aby se město Poděbrady umělo postarat o své občany i v době povodní, požáru či jiných nepředvídatelných událostí.

Situace k dnešnímu dni je taková, že pokud půjde vše dle plánů vedení města, tak na konci roku 2015 bude v rozpočtu města a fondu rezerv 0 Kč. Nechceme ani domýšlet, co nastane pak. Nějaký úvěr by situaci rychle vyřešil, ale nebyla by to prohra pro naše město?

 

Navrhujeme…

Nechceme pouze kritizovat, a proto navrhujeme vlastní řešení. Investice jsou důležité a každý chce mít krásné město, ale všeho s mírou. Jako opoziční uskupení dohlížíme na čerpání finančních prostředků města. Chceme fungující fond rezerv. Výše fondu není žádným právním předpisem určena, ale vzhledem k velikosti našeho města a počtu obyvatel se domníváme, že by měla být jeho výše alespoň polovina rozpočtu, tedy cca 150 mil. Tato částka by měla být vedena mimo rozpočet a financování města. Do rozpočtu by měla být zařazována pouze v případě nutné potřeby.

 STAN – Naše Poděbrady