Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Dětská hřiště v Poděbradech

Dětská hřiště v Poděbradech

Rádi bychom Vám, milí Poděbraďáci, v následujícím článku představili důležitý bod našeho volebního programu. Je věnován rodinám s dětmi a volnočasovým aktivitám. Jedná se o opravy a vylepšení již existujících hřišť, dále vytvoření centrálního hřiště a rodinné zóny v centru Poděbrad. Nezapomínáme ani na starší děti se zájmem o méně tradiční sporty.

Centrální velké hřiště na Žižkově

V těsném sousedství vlakového nádraží na Žižkově vyroste nové velké hřiště, které bude koncipováno jako místo k setkávání především dětí a jejich rodičů. I proto, že opodál jezdí vlaky, dominantou tohoto nového hřiště bude velká lokomotiva, která v sobě obsahuje další hrací prvky. Na velké ploše bude instalováno mnoho moderních hracích prvků. Součástí tohoto areálu bude i sociální zázemí pro návštěvníky a chybět zde nebude ani kavárnička, nebo malé bistro. Lokalita za nádražím na Žižkově byla vybrána nejen pro své centrální umístění, ale také pro oživení Žižkova, kde takovýchto míst není moc.

Hlavním cílem návrhu bylo vytvořit funkční a ucelený prostor pro rodiny s dětmi, kde mohou příjemně strávit celý den. Cílem bylo vytvořit hřiště 21. Století, jak ve vztahu ke koncepci a materiálovém provedení prvků, tak návštěvníků ve vztahu k jeho užitné hodnotě a atraktivitě.

Projekt je rozdělen na tři hlavní části – unikátní hřiště pro děti všech věkových kategorií, dále odpočinkovou zónu sloužící jako útulný zelený prostor pro odpočinek a relax pro návštěvníky. Poslední část je koncipovaná jako venkovní občerstvení v podobě kavárny, pekárny nebo jiného restauračního zařízení s obsluhou a zázemím.

Dětské hřiště

Lokalita, ve které se areál nachází, nabízí unikátní tematický příběh hřiště zaměřený na cestu vlaku „kolem světa“. Vlak samotný je pochopitelně hlavní dominantou, ale na něj navazující okolní scenérie pouště, mokřadů, či terénních nerovností zhmotňující náhorní stezky umožňují dětem pohlédnout na cestu samotného Orient Expressu. Návrh je unikátní nejen díky vlakové soupravě, nýbrž v detailech prostoru, kterým vlakem projíždí.

Vlak je největší a také nejvíce multifunkční sestava hřiště, která umožňuje jeho poznávání jak po stránce fyzické – zkoumáním vnitřního labyrintu, jízdě po skluzavkách nebo lezení po plošinách, ale také po stránce poznávací či sociální díky společným odpočinkovým prvkům uvnitř atrakce. Vlak nabízí vyžití v podobě lanových prolézaček, tunelových vstupů, herních panelů a mnoho dalšího.

Mezi další významné prvky patří dvojitá lanová dráha, která je opět velmi nestandardní, vzhledem ke své výrazné prostorové náročnosti. Zde se však díky velkorysému prostoru mohou děti těšit na napínavé závody, které na této atrakci budou moci provádět.

Dalším netradičním prvkem je pěticípá portálová houpačka, která umožňuje houpání uživatelů pěti směry zároveň, aniž by došlo k ohrožení jednotlivých uživatelů. Houpačka je navržena jednak se standardními sedáky, jednak se sedáky pro nejmenší.

Pro nejmenší návštěvníky navrhujeme samostatnou zónu s herním vyžitím podporujícím rozvoj křížové koordinace, smyslů a sociální interakce. Tato část je situována v dohledné vzdálenosti co nejblíže odpočinkové a relaxační zóně, aby rodiče neztráceli přehled o tom, kde se jejich ratolesti nachází. K tomu dopomáhá i charakter a provedení navrhovaného oplocení. V zóně pro nejmenší je navržena menší vesnička „pod horami“, součástí je multifunkční domeček se stříškou, prolézačka se skluzavkou a herními panely, houpadla na pružině ve tvaru zvířátek a oblíbené hudební panely. Herní prvky pro nejmenší nevyžadují povrch tlumící pád, a proto celá tato část zůstane po osetí travním semenem zelená.

Zóna pouště je lemována 3D pryžovým valem různých výškových úrovní, který evokuje písečné duny, které mizí uprostřed této zóny a proměňují se v oblast hry s pískem. Tato forma hry je určena jak pro nejmenší, tak pro předškolní děti, které ocení rozvoj křížové koordinace, rovnováhy, ale také jemné motoriky a spolupráce. 3D val má funkci nejen pro uchování písku v zóně, ale slouží také pro posezení či polehávání při hře na hřišti. V severní části hřiště je tento val nejširší i nejvyšší a protínají jej dva tunely, které lze využít jako vstup či výstup do pískovny. Pro úplné využití valu jsou zde navrženy lezecké úchyty tak, aby sloužily pro lepší zdolávání valu. Vně pískovny jsou umístěny dva bagry, kterými lze otáčet o 360 stupňů, nabírat a vyklápět písek. Hlavní sestavou této části je sestava složená z kladkostrojů, lopatiček, kbelíčků a dalších prvků, které podporují hru s pískem.

Součástí hřiště je dále několik metrů dlouhá překážková dráha s lanovím, inkluzivní kolotoč, zemní trampolíny a další menší atrakce. Pro podtržení tématu hřiště navrhujeme travnaté terénní nerovnosti – kopečky/boule, které by měly rozčlenit herní plochu a tím uvést návštěvníka do samotné hloubky příběhu.

Dalším krajinářským prvkem, který je součástí příběhu, je vytvořená oáza ohraničená plotem z lana a kůlů, kterou lemuje cestička, v jejímž středu se nachází atypické mlhoviště, které bude využíváno především v letních měsících. Díky okolní zeleni budou ostatní prvky izolovány od vodního mraku a zároveň bude vodní pára pomáhat se zavlažováním vegetace kolem.

Povrchy tlumící pád navrhujeme z kombinace materiálů syntetických i přírodních. Zejména bude použita dřevní štěpka, říční písek a EPDM pryžový povrch, který umožňuje téma hřiště dokreslit a kde je právě EPDM navrženo zároveň jako zpevněná přístupová cesta ze dvou směrů (od silnice a relaxační části). Ta je vhodná pro plnohodnotný vstup na hřiště i pro děti s omezenou schopností pohybu.

Herní prvky jsou doplněny mobiliářem ze zakroucených laviček, pítkem, odpadkovými nádobami a provozním a návštěvním řádem.

Hranici mezi jednotlivými zónami dětského hřiště a vlakovou dráhou zajišťuje nově zhotovená výsadba křovin a stromů. Díky tomu se jednotlivé části nebudou navzájem rušit a přechod mezi nimi bude pozvolný a v přírodním duchu. K propojení mezi zónami bude sloužit cestička z velkoformátové dlažby.

Hřiště a ostatní zóny navrhujeme oplotit speciálním oplocením z akátových kůlů a lanových sítí, které umožní, aby rodiče měli stále přehled o svých dětech. Tato konstrukce zároveň umožňuje lepší vizuální průhlednost celého prostoru a vyniknutí jednotlivých atrakcí. Neméně důležitým aspektem tohoto oplocení je jeho herní hodnota.

Odpočinková zóna

Nejednalo by se o plnohodnotný areál pro celou rodinu, kde by rodiče s dětmi mohli strávit celý den, pokud by si rodiče nemohli dát v průběhu hry svých dětí na hřišti, klid ve stínu a při zachování stálého dohledu na své ratolesti. Přeci jen platí, že dítě je na hřišti tak dlouho, jak dlouho je zabaven rodič.

Cílem odpočinkového prostoru bylo vytvořit místo, kde si můžete v přírodních prostorech užít volné chvíle při skotačení dětí na hřišti anebo při čekání na vlakové spojení.

Jsou zde navržené kruhové lavice kolem vzrostlých stromů, kruhové lavičky se stoly na občerstvení, odpočinková lehátka, a hamaky. Každý si tak může najít svůj způsob trávení volného času, přičemž součástí návštěvy je také pro každého rodiče důležité trávit čas se svými dětmi ve víru hry. Zároveň je tu zachovaná dostatečná travnatá plocha pro natažení deky a příjemný piknik pro celou rodinu. Stávající vzrostlé listnaté stromy poskytují dostatečný stín pro odpočinek.

Venkovní občerstvení

Na vyvýšené konstrukci dřevěného pódia je umožněno osazení stánků s kávou, novinami či lehkým občerstvením. Zároveň je navrhováno osazení mobilních toalet. Všechny tyto konstrukce jsou jednoduché kontejnerové buňky navrhovány s dřevěným obitím, které zachová přírodní vzhled celé lokality a zároveň budou designově přijatelné. Celý prostor bude opatřen kamerovým zabezpečením.

Parkourové hřiště na Ostende

Na Ostende vybudujeme hřiště pro starší děti hřiště s překážkami – parkourový areál, který bude plynule navazovat na stávající skate park. Toto hřiště je určeno jak pro mladší, tak pro starší děti, kterým nabídne trochu jiné sportovní vyžití. Budou zde budou instalovány prvky, dokonale imitující městské prostředí jako je zábradlí, zídky, apod.). Vše, samozřejmě, v rámci bezpečnostních norem. Tento typ hřiště jsme po konzultaci s odborníky vybrali tak, aby na daném místě tématicky navazovalo na skate park a další sportoviště, které se tu už brzo začnou stavět.

Kromě vybudování nových hřišť myslíme také na stávající hřiště, které jsou již vybudovány. Poděbrady mají kolem 20 menších či větších dětských hřišť. Tyto hřiště doplníme o moderní herní prvky a opravíme.

Abychom mohli toto vše uskutečnit, pojďte s námi do voleb a podpořte nás. Na děti myslíme především.

 

Naše Poděbrady

zanechte odpověď