Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Měsíční archiv Červen 2022

Bude-li opět sdružení Naše Poděbrady z.s. na radnici, poděbradští občané platit odpady nebudou!

Již nyní se obyvatelé města finančně podílí pouze 1/3 z celkové částky, kterou město platí za odpady.

Chceme jít jinou cestou, než některé obce a města v České republice. Pokud ve volbách zvítězíme, zcela zrušíme poplatky za svoz odpadu.
Již v letošním roce jsme snížili částku 650 korun na 500 korun za osobu.

Není málo měst, která své občany od poplatků osvobodila: Kralupy nad Vltavou – město se srovnatelným rozpočtem, velikostí i počtem obyvatel více jak 7 let neúčtuje poplatky za odvoz odpadů, a přesto hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Teplice, Karviná, Ústí nad Labem a tak bychom mohli pokračovat.

Další město, například Brno, osvobozuje od poplatků děti do 4 let a seniory nad 70 let. Tyto samosprávy, stejně jako i my, chtějí pomoci svým občanům a spíše než vybírat poplatky za odpad, pracovat na tom, aby se třídilo ještě více v rámci recyklace a ochrany ovzduší. V uplynulém období jsme zrekonstruovali sběrný dvůr technických služeb, vybudovali nová kontejnerová stání a rozšířili objem recyklačních kontejnerů.

To a mnoho dalšího, o čem se dozvíte v dalších číslech novin by mělo spolu s osvětou napomoci tomu, aby byl objem komunálního odpadu čím dál nižší a odpad byl separován více než doposud.

 

Křižovatka nebo místo pro setkávání

I takto může vypadat náměstí

 

Poděbradské Jiřího náměstí je známé nejen svojí dominantou jezdecké sochy krále Jiřího, ale také, bohužel, opakující se složitou dopravní situací.

Chceme, aby to byla křižovatka nebo také vyhledávané místo pro setkávání? Umíme jasně definovat nejzásadnější kroky, které by našemu náměstí pomohly? To jsou otázky, na které chceme společně s inženýrem architektem Milanem Košařem dát odpověď. Pan architekt Košař, působící od roku 2017 v Poděbradech v roli odborného poradce pro architekturu. Je autorem mnoha vítězných návrhů či oceněných realizací, mimo jiné je držitelem Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a také Ceny Architekt obci za rok 2019.

Navrhované řešení dopravní situace na Jiřího náměstí je koncipováno tak, aby byla zachována jeho příjemná atmosféra pro běžný život občanů Poděbrad i lázeňských hostů a zároveň aby byla doprava plynulejší a aby co nejméně rušila jeho základní funkci, tedy náměstí jako přirozeného a vyhledávaného historického jádra města, komfortního místa pro chodce a návštěvníky.

Právě rozvoj automobilové dopravy bohužel stále více dominuje nad veřejným prostorem a dnešní stav náměstí připomíná spíše rušnou křižovatku. To nezměnila ani realizace dálnice D11, která sice odvedla z centra tranzitní dopravu, ale ta místní v době ranní a odpolední špičky působí svojí intenzitou stále větší problémy, nemluvě o kvalitě ovzduší. Rádi bychom udělali vše pro to, aby se Jiřího náměstí stalo vyhledávaným, potencionálně atraktivním centrem Poděbrad, kde budou jeho obyvatelé i lázeňští hosté trávit svůj volný čas a věříme, že se díky tomuto předkládanému návrhu rozvine věcná diskuze a nalezne společenská shoda na budoucí podobě náměstí.

Ing. Miroslav Holas

Plavecký bazén si Poděbrady zaslouží

Ocení ho zejména mladé rodiny s dětmi a senioři

 

V Plánu rozvoje sportu ve městě Poděbrady na léta 2018-2022, který byl přijat zastupitelstvem města 11. dubna 2018 pod číslem usnesení 39/2018 se říká:
Veřejné bazény patří do základní občanské vybavenosti měst a obcí, stejně jako školy, kulturní zařízení nebo silnice. Město Poděbrady se potýká s mnohaletou absencí podobného zařízení. V horizontu následujících čtyř let musí být prioritou nalezení vhodného umístění stavby plaveckého zařízení, dále vytipování vhodných dotačních titulů a přípravy projektu pro její realizaci. Hlasování bylo jednomyslné a všech 21 zastupitelů tedy podpořilo záměr výstavby plaveckého bazénu v Poděbradech. Dosud se podařilo jasně definovat pozemek pro stavbu, připravit objemovou studii (2020), studii proveditelnosti (2021), která byla taktéž odsouhlasena v zastupitelstvu města a nikdo ze zastupitelů nebyl proti. Nyní je připravovaná architektonická studie, která bude jednoznačně definovat všechny základní požadavky pro zadání soutěže pro výběr zhotovitele projektové dokumentace a stavebního povolení. Vše je připravováno tak, aby se již příští rok mohlo začít se stavbou.

Ing. Miroslav Holas