Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Generel dopravy – „mnoho povyku pro nic“, za které poděbradští občané zaplatí zbytečně 1,5 mil. Kč

14.5. 2018 byl v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu představen kompletní dokument ostravské firmy UDIMO, který si objednalo Město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy. Toto slovní spojení je na Wikipedii definováno jako identifikace problémů dopravy v daném území a návrh řešení dopravní politiky města. A jaké to jsou vize, za které Město Poděbrady zaplatí 1,5 miliónu korun?! Nejvíce přítomné občany zaujal „nápad” omezit dopravu na Jiřího náměstí tím, že by pro příjezd do města byla využita objízdná trasa směr přední Lhota-most u Chvalovic s následným sjezdem do Velkého Zboží a dále do ul. Husova, event. Mánesova. Z návrhu nebylo zřejmé, kdo získá privilegium přes most projet, kdo ne a jak se to bude kontrolovat?! Další „zajímavou” a diskutovanou „vizí“ bylo zrušení parkoviště  pod zámkem a vybudování záchytného parkoviště u jezera. Evergreenem je také další parkovací dům na Žižkově, nebo budování nových parkovacích míst okolo školky a školy na Žižkově, event. za panelovými domy v ulicích Kunštátská a Budovcova. Cílem má být snížení dopravní zátěže a zklidnění dopravy. Bojíme se, že zde, v tomto konkrétním případě, někdo příliš rozpálil kamna jako ve hře Járy Cimrmana a do těch kamen se dlouze zadíval.

 

Proč přes lázeňské město jezdí kamiony?

Všichni, kdo v Poděbradech žijeme, se každý den potýkáme s nárůstem dopravy i v souvislosti s masovou bytovou výstavbou. Jsme každodenně svědky nerespektování dopravních pravidel některými motoristy, cyklisty i chodci. Proč přes město jezdí tolik kamionů, když je zde tranzitní doprava zakázána, proč se toleruje krátkodobé stání na chodnících především v ul. Palackého, Husova a Na Vinici, které omezuje průjezd a způsobuje dopravní komplikace na těchto městských páteřních komunikacích? O neukázněných cyklistech jezdících v protisměru a nerespektujících bezpečnost sebe ani jiných nemluvě. Je potřeba jednat a tvrdě vyžadovat dodržování dopravních předpisů. Zamezit výše uvedeným negativním jevům a umožnit plynulý provoz po místních komunikacích.  Zdá se nám, že pohled některých radních na předložený Generel dopravy je prost kritiky a také je z něj dělána „posvátná kráva“, které se nesmí nikdo dotýkat. Z našeho pohledu se jedná o neskutečně předražený elaborát, který se hemží převzatými tabulkami a sděluje nám pravdy, které dávno známe, pouze chybí vůle nebo i schopnost věci řešit.

Ing. Miroslav Holas

PaedDr. Miroslav Káninský

 

 

Jak se vyvíjí generel dopravy?

líbili jsme, že Vás budeme informovat…

V minulém vydání novin jsme Vás informovali o několikanásobně předražené ceně generelu dopravy a jeho špatném výsledku. Garantem projektu, jehož součástí byla celá řada analytických nesmyslů, je radní z Langrovy Volby pro Poděbrady, pan Lukavec. Od posledního uveřejněného článku na toto téma se situace výrazně nezměnila, přestože jsme zaznamenali zoufalou snahu pana Lukavce určité změny do projektu zanést.

Jako opoziční zastupitelé města se ptáme, proč zpracovatel generelu města Poděbrad nečerpal z informací, které Středočeský kraj poskytuje zdarma? Dále pak, jaký je důvod výběru zbytečně drahého zpracovatele, navíc ze vzdálené Ostravy? Jsme přesvědčeni, že při tvoření generelu města Poděbrad za cenu 1,5 miliónů Kč bylo možné jednoduše využít údajů Středočeského kraje. Ty jsou totiž o našem městě a regionu k dispozici volně.

Takové jednání nám velmi připomíná zbytečnou smlouvu číslo 217/397 o poskytování ekonomického poradenství k nápravě majetkové evidence za odměnu 450 000 Kč. Nechce se nám věřit, že by správa majetku města byla v takovém nepořádku, aby její nápravu nezvládli pracovníci městského úřadu sami. Je zřejmé, že hnutí Volba pro Poděbrady z peněz daňových poplatníků našeho města snadno utrácí. Koalice kupí jednu chybu za druhou a my jasně vidíme, že to s nimi zkrátka slušně a poctivě nejde.