Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Plavecký bazén si Poděbrady zaslouží

Ocení ho zejména mladé rodiny s dětmi a senioři

 

V Plánu rozvoje sportu ve městě Poděbrady na léta 2018-2022, který byl přijat zastupitelstvem města 11. dubna 2018 pod číslem usnesení 39/2018 se říká:
Veřejné bazény patří do základní občanské vybavenosti měst a obcí, stejně jako školy, kulturní zařízení nebo silnice. Město Poděbrady se potýká s mnohaletou absencí podobného zařízení. V horizontu následujících čtyř let musí být prioritou nalezení vhodného umístění stavby plaveckého zařízení, dále vytipování vhodných dotačních titulů a přípravy projektu pro její realizaci. Hlasování bylo jednomyslné a všech 21 zastupitelů tedy podpořilo záměr výstavby plaveckého bazénu v Poděbradech. Dosud se podařilo jasně definovat pozemek pro stavbu, připravit objemovou studii (2020), studii proveditelnosti (2021), která byla taktéž odsouhlasena v zastupitelstvu města a nikdo ze zastupitelů nebyl proti. Nyní je připravovaná architektonická studie, která bude jednoznačně definovat všechny základní požadavky pro zadání soutěže pro výběr zhotovitele projektové dokumentace a stavebního povolení. Vše je připravováno tak, aby se již příští rok mohlo začít se stavbou.

Ing. Miroslav Holas

 

Naše Poděbrady

zanechte odpověď