Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Křižovatka nebo místo pro setkávání

I takto může vypadat náměstí

 

Poděbradské Jiřího náměstí je známé nejen svojí dominantou jezdecké sochy krále Jiřího, ale také, bohužel, opakující se složitou dopravní situací.

Chceme, aby to byla křižovatka nebo také vyhledávané místo pro setkávání? Umíme jasně definovat nejzásadnější kroky, které by našemu náměstí pomohly? To jsou otázky, na které chceme společně s inženýrem architektem Milanem Košařem dát odpověď. Pan architekt Košař, působící od roku 2017 v Poděbradech v roli odborného poradce pro architekturu. Je autorem mnoha vítězných návrhů či oceněných realizací, mimo jiné je držitelem Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a také Ceny Architekt obci za rok 2019.

Navrhované řešení dopravní situace na Jiřího náměstí je koncipováno tak, aby byla zachována jeho příjemná atmosféra pro běžný život občanů Poděbrad i lázeňských hostů a zároveň aby byla doprava plynulejší a aby co nejméně rušila jeho základní funkci, tedy náměstí jako přirozeného a vyhledávaného historického jádra města, komfortního místa pro chodce a návštěvníky.

Právě rozvoj automobilové dopravy bohužel stále více dominuje nad veřejným prostorem a dnešní stav náměstí připomíná spíše rušnou křižovatku. To nezměnila ani realizace dálnice D11, která sice odvedla z centra tranzitní dopravu, ale ta místní v době ranní a odpolední špičky působí svojí intenzitou stále větší problémy, nemluvě o kvalitě ovzduší. Rádi bychom udělali vše pro to, aby se Jiřího náměstí stalo vyhledávaným, potencionálně atraktivním centrem Poděbrad, kde budou jeho obyvatelé i lázeňští hosté trávit svůj volný čas a věříme, že se díky tomuto předkládanému návrhu rozvine věcná diskuze a nalezne společenská shoda na budoucí podobě náměstí.

Ing. Miroslav Holas

Naše Poděbrady

zanechte odpověď