Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Referendum o výstavbě krytého plaveckého bazénu v číslech

DĚKUJEME!

Souběžně s dostatkem podpisů pro vypsání referenda jsme také získali podpisy více než sedmi zastupitelů, jako nezbytnou podmínku k žádosti o svolání mimořádného zastupitelstva s jediným bodem, kterým je návrh na schválení místního referenda. Znovu připomínáme, že by mělo proběhnout souběžně s termínem komunálních voleb ve dnech 5.-6. října 2018.

Udělali jsme první krok, který byl úspěšný. Vyhlášení místního referenda podpořily téměř tři tisíce občanů Poděbrad.
Teď už je jisté, že poděbraďáci si chtějí splnit svůj dlouhodobý sen. My děkujeme za podporu a věříme, že se nám to společně podaří.

V ČÍSLECH
ν 27. 6. 2018 – první krok sdružení Naše Poděbrady- předání získaných podpisů
ν 2 811 – počet podpisů na 354 podpisových listinách
ν 5 – počet týdnů, kdy sdružení NP podpisy nashromáždilo.
ν 3.000 – tolik podpisů odhadem jsme získali celkem, před vyloučením těch s neúplnými údaji nebo nezletilých.
ν 300 miliónů korun – rozpočet města Poděbrady
ν 15.000 – počet obyvatel Poděbrad
ν 3,5 miliónů korun – tolik město stojí roční provoz zimního stadiónu.
ν 5.-6. 10. 2018 – vyhlášení referenda a komunální volby.

HOTOVO – PŘEDÁNO!

První krok k uskutečnění místního referenda o výstavbě krytého plaveckého bazénu učiněn!
Ve středu 27.června předali členové přípravného výboru Jiří Málek a Jaroslav Formánek a zastupitel Ing. Miroslav Holas na podatelnu Městského úřadu v Poděbradech 354 podpisových listin, které obsahují 2811 podpisů obyvatel města, pro vyhlášení místního referenda o výstavbě plaveckého bazénu v Poděbradech.

Byla tak završena naše pětitýdenní snaha o získání dostatečného počtu podpisů. Je třeba na tomto místě poděkovat všem členům sdružení Naše Poděbrady a dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase oslovovali obyvatele a snažili se je získat pro podporu myšlenky místního referenda. Setkávali jsme se s velkým zájmem veřejnosti jak z Poděbrad tak i „přespolních“. Zde bychom si dovolili malé povzdechnutí na to, že kdyby se sbíraly i podpisy lidí z blízkého okolí, tak bychom jich měli dostatek během výrazně kratší doby. Děkujeme vám, občanům Poděbrad, kteří jste připojili svůj podpis a budeme se i nadále s maximálním úsilím snažit, aby Vaše podpora k uskutečnění místního referenda o vybudování plaveckého bazénu nevyšla vniveč.

Je třeba také objektivně přiznat, že ne všichni obyvatelé Poděbrad podporují myšlenku výstavby krytého plaveckého bazénu, i když byli v menšině. Jejich výtky lze v podstatě shrnout do tří základních otázek. Kde, za kolik a jak drahý by byl provoz?
Investiční náklady na realizaci, při současné finanční kondici města Poděbrady a při správném nastavení finančního plánu rozpočet města rozhodně nijak dramaticky nezatíží. Jakmile se občané v referendu vyjádří kladně, tzn., že si bazén přejí, spočítáme veškeré výdaje na stavbu bazénu s péčí dobrého hospodáře. Již nyní předběžně víme, že v žádném případě stavbou bazénu neohrozíme další městské investice ani jiné kapitoly rozpočtu.

Mnoho dotazů bylo i na výši provozních nákladů a velmi by záleželo na tom, jaké doplňkové služby by byly součástí celého areálu plaveckého bazénu. Pokud bychom si za měřítko vzali plavecký bazén v Kolíně, kde je restaurace, bistro, sauny, masáže a další prostory, přinášející do rozpočtu města příjmy, které činí zmiňovaný plavecký bazén téměř soběstačný. Pro srovnání finanční náročnosti jednotlivých sportovišť, můžeme zmínit poděbradský zimní stadion, který každý rok odčerpává z městského rozpočtu cca 3,5 mil. korun a to je jen část z dotací, které jdou v Poděbradech na sportovní zařízení a jejich provoz.
Jsme přesvědčeni, že město Poděbrady s více než 300 miliónovým rozpočtem a téměř 15 tisíci obyvateli si bazén nejenom může dovolit, ale obyvatelé si ho zaslouží!

Jsme na začátku celého procesu a věříme, že se podaří místní referendum uskutečnit, bude úspěšné a zaváže zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb, aby napřelo veškeré síly k uskutečnění tohoto záměru a našlo optimální místo. Prostě už dost slibům ve volebních programech, ale jasně definovaný závazek výstavby bazénu!
Jaké tedy budou následné kroky? Až na městě proběhne kontrola získaných podpisů, bude sdružení Naše Poděbrady iniciovat svolání mimořádného zastupitelstva s jediným bodem, jímž by mělo být schválení místního referenda, které by mělo proběhnout souběžně s komunálními volbami 5 – 6. října 2018.

Půjdete do toho s námi?

Chcete bazén v Poděbradech?

CHCETE BAZÉN
V PODĚBRADECH?

 

PODPISOVÉ MÍSTO

 

PRO VYVOLÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V PODĚBRADECH

 

Váš podpis na podpisový arch na tomto místě umožní vyvolání referenda, v kterém se budou moci obyvatelé Poděbrad vyjádřit, zda si přejí, aby se v Poděbradech postavil krytý plavecký bazén.

Referendum je demokratický nástroj dle zákona 22/2004 Sb., umožňující obyvatelům obcí demokraticky rozhodnout o různých oblastech souvisejících s děním v obci. Rozhodnutí obyvatel dle daného zákona je následně pro vedení obce závazné. O tom, že by v našem městě měl stát plavecký bazén se hovoří desítky let a toto téma je stejně dlouho součástí volebních programů stran a uskupení v komunálních volbách.

Naše Poděbrady se rozhodli pomoci Poděbraďákům jejich sen uskutečnit.

Pokud chcete bazén, podpořte referendum, které by se mělo konat v souvislosti s komunálními volbami a dejte své ano výstavbě.

 

 

PODPOŘTE REFERENDUM O VÝSTAVBĚ PLAVECKÉHO BAZÉNU

O výstavbě bazénu v našem lázeňském městě mluví již desítky let a snad ve všech volebních obdobích od roku 1989 jej má mnoho, a to i vítězných stran a uskupení ve svém volebním programu. Zůstává ale jen a jen u slibů. Také současné vedení radnice již ve dvojích volbách slíbilo občanům něco, co vlastně ani splnit nechtějí.

 

Proč referendum?

Obecní referendum je uzákoněno od roku 2004 a umožňuje občanům opravdu přímé rozhodování o dění v jejich obci. Rozhodnutí občanů je pro zastupitelstvo závazné. Pokud chcete v Poděbradech krytý plavecký bazén, podpořte referendum a odpovězte při něm na všechny otázky ano. V opačném případě se pravděpodobně v následujících desetiletích Poděbrady bazénu nedočkají.

 

Proč bazén?

Bazén je prostředkem nejen pro vhodné sportovní vyžití všech skupin obyvatel od nejmenších po seniory, ale i pro spoluobčany postižené pohybovými nebo i jinými zdravotními problémy. Pro některé to je i jediná možnost aktivního pohybu. Od roku 2017 je opět do škol prvního stupně zavedena výuka plavání a poděbradské děti musí s velkými náklady dojíždět. Bazén by měl být prostřednictvím malého aquaparku i zdrojem zábavy. A vůbec v neposlední řadě by měl být v lázeňském městě bazén prostředkem pro relaxaci prostřednictvím teplých vířivek, saun, vzduchových roštů chrličů vody a klidové zóny s lehátky.  Pobyt ve vodním prostředí má z mnoha pohledů příznivý efekt pro náš organismus.

 

Budeme na to mít?

Kdy jindy postavit něco, o čem se léta mluví než nyní, v období, kdy se ekonomice daří a odráží se to pozitivně i na příjmech města. Nejčastějším argumentem těch, kteří se k výstavbě bazénu zavázali a nerealizovali ji, je finanční náročnost. Ano, výstavba bazénu něco stojí a bude tomu tak vždy. Není to ale otázka ekonomická, je to otázka priorit. Peníze nejsou argument. Pokud by se jím řídila jiná města a často menší, než jsou Poděbrady, tak by nikdy nic takového pro své obyvatele nevybudovala. Poděbrady si mohou plavecký bazén dovolit vybudovat a vědí to i všichni ti, kteří si jeho výstavbu v minulosti dávali do svých volebních programů.

 

Vážení spoluobčané, pokud rozhodnete, tak Poděbrady bazén mít budou!

 

Vážení spoluobčané,

Naše Poděbrady připravily podpisovou akci, která má za cíl vyvolat referendum o výstavbě plaveckého bazénu v Poděbradech. Domníváme se, že jde o významnou součást vybavenosti města 21. století. Jde o místo odpočinku, pohybové aktivity i zábavy obyvatel Poděbrad všeho věku.

V případě vyhlášení referenda se Naše Poděbrady (v příštím volebním období) zasadí o vybudování bazénu, pakliže se tak občané na podzim rozhodnou.

 

Jestliže Naše Poděbrady dostanou v podzimních komunálních volbách takovou důvěru občanů, že se budou moci jako jeden z koaličních partnerů podílet na řízení města, tak se budou zasazovat o to, aby všechny důležité projekty, jako je např. výstavba nové infrastruktury, byly realizovány s maximální informovaností obyvatel a s přihlédnutím k jejich názorům. Ty důležité, např. přestavba náměstí, bychom včetně architektonického návrhu nechali občanům rozhodnout v místním referendu.

 

Naše Poděbrady se často vyjadřují kriticky k nejrůznějším otázkám a postupům současné koalice. Jsme si vědomi toho, že kritika není moc populární. Bohužel je to jediný prostředek, nás jako opozičního uskupení, jak reagovat a upozornit na chybná rozhodnutí a práci koalice. Musíme zdůraznit, že v podstatě jednobarevná vláda pana starosty s opozicí nic neprojednává, předem ji neinformuje, nedotazuje se na její názor k jednotlivým problematikám. Pouze týden před jednáním zastupitelstva dostáváme podklady o mnoha desítkách stran, které jsme schopni sice přečíst, ale ne prostudovat a ověřit. Koalice pouze předkládá svá řešení, která sama sobě odhlasuje bez jakékoliv zpětné vazby. Naše Poděbrady, pokud dostanou důvěru občanů, chtějí výrazně změnit způsob řízení města a konzultovat s opozicí jednotlivé problematiky ještě dříve, než přijdou na program jednání zastupitelstva a také více naslouchat hlasům odborných komisí.

 

S programem Vás podrobněji seznámíme v Našich novinách.

Vaše Naše Poděbrady

 

Vybraná podpisová místa:

Stánek – Budovcova ulice za železničním přejezdem

Stánek – Moučná u železničního podchodu

Prodejna tabák – Jižní 1340, vchod z ulice V Aleji

Prodejna tabák – Riegrovo náměstí č. 36/1

Prodejna tabák – ulice Jiráskova 1424, vedle pošty

Prodejna tabák – nám Jiřího 39/1, vchod z ulice Divadelní