Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Generel dopravy – „mnoho povyku pro nic“, za které poděbradští občané zaplatí zbytečně 1,5 mil. Kč

14.5. 2018 byl v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu představen kompletní dokument ostravské firmy UDIMO, který si objednalo Město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy. Toto slovní spojení je na Wikipedii definováno jako identifikace problémů dopravy v daném území a návrh řešení dopravní politiky města. A jaké to jsou vize, za které Město Poděbrady zaplatí 1,5 miliónu korun?! Nejvíce přítomné občany zaujal „nápad” omezit dopravu na Jiřího náměstí tím, že by pro příjezd do města byla využita objízdná trasa směr přední Lhota-most u Chvalovic s následným sjezdem do Velkého Zboží a dále do ul. Husova, event. Mánesova. Z návrhu nebylo zřejmé, kdo získá privilegium přes most projet, kdo ne a jak se to bude kontrolovat?! Další „zajímavou” a diskutovanou „vizí“ bylo zrušení parkoviště  pod zámkem a vybudování záchytného parkoviště u jezera. Evergreenem je také další parkovací dům na Žižkově, nebo budování nových parkovacích míst okolo školky a školy na Žižkově, event. za panelovými domy v ulicích Kunštátská a Budovcova. Cílem má být snížení dopravní zátěže a zklidnění dopravy. Bojíme se, že zde, v tomto konkrétním případě, někdo příliš rozpálil kamna jako ve hře Járy Cimrmana a do těch kamen se dlouze zadíval.

 

Proč přes lázeňské město jezdí kamiony?

Všichni, kdo v Poděbradech žijeme, se každý den potýkáme s nárůstem dopravy i v souvislosti s masovou bytovou výstavbou. Jsme každodenně svědky nerespektování dopravních pravidel některými motoristy, cyklisty i chodci. Proč přes město jezdí tolik kamionů, když je zde tranzitní doprava zakázána, proč se toleruje krátkodobé stání na chodnících především v ul. Palackého, Husova a Na Vinici, které omezuje průjezd a způsobuje dopravní komplikace na těchto městských páteřních komunikacích? O neukázněných cyklistech jezdících v protisměru a nerespektujících bezpečnost sebe ani jiných nemluvě. Je potřeba jednat a tvrdě vyžadovat dodržování dopravních předpisů. Zamezit výše uvedeným negativním jevům a umožnit plynulý provoz po místních komunikacích.  Zdá se nám, že pohled některých radních na předložený Generel dopravy je prost kritiky a také je z něj dělána „posvátná kráva“, které se nesmí nikdo dotýkat. Z našeho pohledu se jedná o neskutečně předražený elaborát, který se hemží převzatými tabulkami a sděluje nám pravdy, které dávno známe, pouze chybí vůle nebo i schopnost věci řešit.

Ing. Miroslav Holas

PaedDr. Miroslav Káninský

 

 

Naše Poděbrady

zanechte odpověď