Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Autor archivu% s Michal Brzák

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Na posledních dvou zasedání zastupitelstva se projednával dle mého názoru poměrně zásadní zásah do budoucnosti obyvatel na Žižkově. Konkrétně se jednalo o odsouhlasení smlouvy budoucí s firmou PMS, která se týká výstavby dalších šesti obytných domů – bloků na Žižkově, v části za budovou Symfonie.

Jaká je historie tohoto projektu? Původně v tomto místě měl vzniknout centrální žižkovský park, který by sloužil k relaxaci a odpočinku místních obyvatel. Takto to bylo městem prezentováno ještě minulý rok, před komunálními volbami. Nyní, osm měsíců po volbách vedení města přichází s vizí jinou. S odůvodněním, že na výkup pozemků od soukromých vlastníků město nemá prostředky tento prostor
s klidným srdcem přenechává jednomu z největších developerů v našem městě, firmě PMS. Tato firma se projednávanou smlouvou zavazuje, že pozemky vykoupí od soukromých majitelů sama a postaví zde šest nových bytových bloků. Část pozemku (na obrázku označeno A a B) odprodá nebo „věnuje” městu Poděbrady. Jaká to dobročinnost.

Na těchto plochách, kterých se firma PMS „zbaví” se město zavazuje na své náklady vybudovat slibovaný centrální park. Tuto obchodně – politickou transakci já osobně a zjednodušeně chápu takto: Brilantní obchodní tah od firmy PMS a naprostá politická nezodpovědnost od vedení města.

Proč si toto myslím? PMS tímto krokem získá permanentní zelenou v dalším krátkozrakém zastavování Žižkova „králíkárnama” bez ohledu na potřeby místních obyvatel. A město na své náklady (pohybující se v mil. korun), ještě firmě PMS zařídí parkovou úpravu okolních ploch nově vzniklých bytových domů.

A jako bonus, na věky věků se o toto prostranství bude technicky starat. Skvělé, co si přát více…

Myšlenka centrálního parku se tímto rázem smrskla na parčík, nebo to můžeme také vhodněji nazvat „Roklinkou” mezi obytnými domy. Místo, které budou milovat především lidé s pejsky z okolních nově vybudovaných šesti bytových domů. Centrální park tímto projektem padl. Vedení města si přesto připíše další řádku do seznamu svých akcí „co se povedlo”. A toto všechno proběhne ve stylu, který město po celou dobu svého působení praktikuje, který se nazývá: O nás bez nás. Určitě jste o něm už něco slyšeli. A slovy pana Šmída nám na Žižkově vznikne další paskvil.

Proč? Proč si město nestojí za svou myšlenkou? Proč obětuje svoji vizi, která by obyvatelům Žižkova konečně něco přinesla za laciné volební body? Proč na Žižkově potřebujeme dalších cca 210 bytových jednotek, které zde mají v nejbližší budoucnosti vyrůst? Nebylo by vhodnější zabezpečit stávajícím místním obyvatelům pohodlnější a spokojenější život? Zapadá tato nová výstavba do celkové koncepce zabydlenosti města? Má město vůbec nějakou takovou koncepci? Proč město nejde cestou projektu, který by byl přínosem, a ne nouzovým plánem? Ať by to byl jen dříve plánovaný centrální park, nebo jakékoliv sportoviště, dětské hřiště, senior fit park, krytá víceúčelová sportovní hala, nebo jakákoliv další věc, která by stávajícím obyvatelům zpříjemnila život v této lokalitě.

Projednávaný návrh smlouvy byl s naším přispěním zastupitelstvem již dvakrát stáhnut. Poprvé to bylo především z důvodu, že tento projekt nebyl vůbec projednán komisí urbanismu a dopravy. Ano, v našem městě se na názor příslušných komisí „moc nehraje”.

Podruhé jsme upozornili na to, že u tohoto projektu není mimo jiné vyřešená jakákoliv logická návaznost na stávající komunikace a ani návaznost na souběžně plánovanou výstavbu společnosti Nový Žižkov. O nějakém komplexnějším – koncepčním řešení dopravy a parkování v této lokalitě si místní obyvatelé mohou opět nechat jen zdát. Ale to je problém asi celého
města, ne jen Žižkova.

Takto vzniká jen další z „projektů”, o kterých se pan místostarosta Uhlíř vyjádřil slovy: „My jsme to nějak udělali a ten kdo přijde po nás ať si to klidně předělá”. Nevznikne opět nic, čeho bychom si mohli vážit a na co bychom mohli být pyšní. Ostatně jak je v Poděbradech už poslední dobou tradicí.