Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Chcete bazén v Poděbradech?

CHCETE BAZÉN
V PODĚBRADECH?

 

PODPISOVÉ MÍSTO

 

PRO VYVOLÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V PODĚBRADECH

 

Váš podpis na podpisový arch na tomto místě umožní vyvolání referenda, v kterém se budou moci obyvatelé Poděbrad vyjádřit, zda si přejí, aby se v Poděbradech postavil krytý plavecký bazén.

Referendum je demokratický nástroj dle zákona 22/2004 Sb., umožňující obyvatelům obcí demokraticky rozhodnout o různých oblastech souvisejících s děním v obci. Rozhodnutí obyvatel dle daného zákona je následně pro vedení obce závazné. O tom, že by v našem městě měl stát plavecký bazén se hovoří desítky let a toto téma je stejně dlouho součástí volebních programů stran a uskupení v komunálních volbách.

Naše Poděbrady se rozhodli pomoci Poděbraďákům jejich sen uskutečnit.

Pokud chcete bazén, podpořte referendum, které by se mělo konat v souvislosti s komunálními volbami a dejte své ano výstavbě.

 

 

PODPOŘTE REFERENDUM O VÝSTAVBĚ PLAVECKÉHO BAZÉNU

O výstavbě bazénu v našem lázeňském městě mluví již desítky let a snad ve všech volebních obdobích od roku 1989 jej má mnoho, a to i vítězných stran a uskupení ve svém volebním programu. Zůstává ale jen a jen u slibů. Také současné vedení radnice již ve dvojích volbách slíbilo občanům něco, co vlastně ani splnit nechtějí.

 

Proč referendum?

Obecní referendum je uzákoněno od roku 2004 a umožňuje občanům opravdu přímé rozhodování o dění v jejich obci. Rozhodnutí občanů je pro zastupitelstvo závazné. Pokud chcete v Poděbradech krytý plavecký bazén, podpořte referendum a odpovězte při něm na všechny otázky ano. V opačném případě se pravděpodobně v následujících desetiletích Poděbrady bazénu nedočkají.

 

Proč bazén?

Bazén je prostředkem nejen pro vhodné sportovní vyžití všech skupin obyvatel od nejmenších po seniory, ale i pro spoluobčany postižené pohybovými nebo i jinými zdravotními problémy. Pro některé to je i jediná možnost aktivního pohybu. Od roku 2017 je opět do škol prvního stupně zavedena výuka plavání a poděbradské děti musí s velkými náklady dojíždět. Bazén by měl být prostřednictvím malého aquaparku i zdrojem zábavy. A vůbec v neposlední řadě by měl být v lázeňském městě bazén prostředkem pro relaxaci prostřednictvím teplých vířivek, saun, vzduchových roštů chrličů vody a klidové zóny s lehátky.  Pobyt ve vodním prostředí má z mnoha pohledů příznivý efekt pro náš organismus.

 

Budeme na to mít?

Kdy jindy postavit něco, o čem se léta mluví než nyní, v období, kdy se ekonomice daří a odráží se to pozitivně i na příjmech města. Nejčastějším argumentem těch, kteří se k výstavbě bazénu zavázali a nerealizovali ji, je finanční náročnost. Ano, výstavba bazénu něco stojí a bude tomu tak vždy. Není to ale otázka ekonomická, je to otázka priorit. Peníze nejsou argument. Pokud by se jím řídila jiná města a často menší, než jsou Poděbrady, tak by nikdy nic takového pro své obyvatele nevybudovala. Poděbrady si mohou plavecký bazén dovolit vybudovat a vědí to i všichni ti, kteří si jeho výstavbu v minulosti dávali do svých volebních programů.

 

Vážení spoluobčané, pokud rozhodnete, tak Poděbrady bazén mít budou!

 

Vážení spoluobčané,

Naše Poděbrady připravily podpisovou akci, která má za cíl vyvolat referendum o výstavbě plaveckého bazénu v Poděbradech. Domníváme se, že jde o významnou součást vybavenosti města 21. století. Jde o místo odpočinku, pohybové aktivity i zábavy obyvatel Poděbrad všeho věku.

V případě vyhlášení referenda se Naše Poděbrady (v příštím volebním období) zasadí o vybudování bazénu, pakliže se tak občané na podzim rozhodnou.

 

Jestliže Naše Poděbrady dostanou v podzimních komunálních volbách takovou důvěru občanů, že se budou moci jako jeden z koaličních partnerů podílet na řízení města, tak se budou zasazovat o to, aby všechny důležité projekty, jako je např. výstavba nové infrastruktury, byly realizovány s maximální informovaností obyvatel a s přihlédnutím k jejich názorům. Ty důležité, např. přestavba náměstí, bychom včetně architektonického návrhu nechali občanům rozhodnout v místním referendu.

 

Naše Poděbrady se často vyjadřují kriticky k nejrůznějším otázkám a postupům současné koalice. Jsme si vědomi toho, že kritika není moc populární. Bohužel je to jediný prostředek, nás jako opozičního uskupení, jak reagovat a upozornit na chybná rozhodnutí a práci koalice. Musíme zdůraznit, že v podstatě jednobarevná vláda pana starosty s opozicí nic neprojednává, předem ji neinformuje, nedotazuje se na její názor k jednotlivým problematikám. Pouze týden před jednáním zastupitelstva dostáváme podklady o mnoha desítkách stran, které jsme schopni sice přečíst, ale ne prostudovat a ověřit. Koalice pouze předkládá svá řešení, která sama sobě odhlasuje bez jakékoliv zpětné vazby. Naše Poděbrady, pokud dostanou důvěru občanů, chtějí výrazně změnit způsob řízení města a konzultovat s opozicí jednotlivé problematiky ještě dříve, než přijdou na program jednání zastupitelstva a také více naslouchat hlasům odborných komisí.

 

S programem Vás podrobněji seznámíme v Našich novinách.

Vaše Naše Poděbrady

 

Vybraná podpisová místa:

Stánek – Budovcova ulice za železničním přejezdem

Stánek – Moučná u železničního podchodu

Prodejna tabák – Jižní 1340, vchod z ulice V Aleji

Prodejna tabák – Riegrovo náměstí č. 36/1

Prodejna tabák – ulice Jiráskova 1424, vedle pošty

Prodejna tabák – nám Jiřího 39/1, vchod z ulice Divadelní