Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

ZELENÍ NEBO ČERVENÍ ?

Krajně pravicového politika Miroslava Sládka jsem neměl v oblibě, ale některé jeho bonmoty byly trefné. „Zelení? Říkám jim melouni, na povrchu zelení, uvnitř červení“, je jedním z nich, který se mi vybavil při marné snaze na posledním jednání ZM prosadit schválení návrhu na zákaz velkoplošného používání herbicidů s obsahem glyfosátu v Poděbradech. Město prostřednictvím TSMP s.r.o. či jiných dodavatelů likviduje na svých pozemcích nepotřebnou zeleň (plevel) aplikací herbicidů na bázi sloučeniny glyfosátu, nejčastěji přípravkem s obchodním názvem Roundup, resp. Kaput Harvest, Dominator (výrobce firma Monsanto, či další firmy vyrábějící generika). Navzdory lobistickému tlaku výrobců řada organizací upozorňuje na potenciální karcinogenitu glyfosátu, včetně WHO. V březnu 2015 byla publikována zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer -IARC) při Světové zdravotnické organizaci, která dospěla k závěru, že glyfosát může být karcinogenní i pro člověka (existují studie dokladující poškození jater, ledvin a zvýšený výskyt tumorů u laboratorních zvířat). Řada těchto studií byla stažena, na což se přišlo až při skandálu tzv. Monsanto papers. Vůči penězům korporací nejsou ani vědci imunní. V některých zemích (Německo, Švýcarsko, Francie, Holandsko) je používání Roudupu omezeno či zakázáno. Podle bezpečnostních kritérií je výrobek s glyfosáty hodnocen jako dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí, toxický pro vodní organismy a může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Poděbrady jako lázeňské město by mělo se zvýšenou opatrností dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem i na jakost podzemních vod. Podobně, jako je v našem městě zakázáno aplikovat posypovou sůl při zimní údržbě komunikací (platí zákaz používání chemických prostředků jako chloridu sodného a dalších chemických sloučenin, škváry a popele na místních komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích, které jsou tvořeny zámkovou betonovou dlažbou, pěšinách v parcích, na pěších zónách, nádvoří zámku, v zámeckém příkopu a na chodnících a komunikacích ve středu města). Plevel je však likvidován plošnou aplikací tzv. totálního herbicidu z nádrže pojíždějícího malotraktoru na listovou plochu rostlin, proniká až do kořenových systémů a způsobí úhyn vegetace. Spotřeba je v hektolitrech ročně. Účinek glyfosátu je razantní, proto jej zemědělci používají. Malé historické paralely: insekticid DDT byl masivně nasazen po 2. světové válce jako geniální přípravek k hubení škodlivého hmyzu v zemědělství. Dnes je prokázána jeho toxicita, díky bioakumulaci mnohonásobně zvyšuje riziko rakovinného bujení a narušuje hormonální systém. Některé lokality v ČR jsou zamořeny dodnes. Nebo PCB, další chemický „zázrak“ mj. v aditivech pro konzervaci zemědělské infrastruktury. Až po jeho celosvětovém nasazení byl zjištěn postupný průnik PCB do potravinového řetězce, jejich vysoká karcinogenita pro játra a slinivku. Lidé byli jejich působení vystaveni v takové míře, že i ještě dnes mají české ženy nejvíce polychlorovaných bifenylů v mateřském mléku v celé Evropě.

Likvidace plevelů je možná alternativními ekologickými postupy. Jedním z nich je např. pomocí strojních zařízení s aplikací horké páry. Tyto šetrné technologie vyžadují vstupní investici, jsou dražší, provozně složitější, avšak lze je využít i druhotně, např. na čištění městského mobiliáře, chodníků apod. Touto cestou se vydaly např. lázeňské město Třeboň, nedaleká Kutná Hora, částečně také Nymburk, Mělník a další.

Paradoxní je, že mnou předložený návrh neprošel (naprostá většina opozičních návrhů neprochází hlavně proto, že jsou opoziční) mj. díky protinávrhu koaliční zastupitelky JUDr. Kláry Jiráskové z Langrovy Volby pro Poděbrady (mimochodem funkcionářky „zeleného“ ekologického spolku Angrešt, který má ve svých stanovách a internetové prezentaci uvedenu prioritu: „zdravé životní prostředí budeme ze všech svých sil a schopností hájit“). Místo předloženého návrhu na zákaz byl odsouhlasen paskvil, kdy „do září 2019 bude vytvářena koncepce omezení a postupné náhrady herbicidů s glyfosáty“. Na základě této ekologické antikoncepce tak budou minimálně v následujících dvou vegetačních sezónách v Poděbradech nadále vylévány do podloží další hektolitry škodlivých chemických sloučenin.

Bude-li sdružení Naše Poděbrady po letošních volbách zastoupeno v městském zastupitelstvu v dostatečné silové konstelaci, okamžitě používání glyfosátových přípravků zakážeme. Pro nás je zdraví obyvatel Poděbrad prioritou.