Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

VÁŽNÁ ZPRÁVA O POUŽÍVÁNÍ JEDŮ V PODĚBRADECH

Opoziční zastupitelé ze sdružení Naše Poděbrady na zastupitelstvu navrhli okamžitý zákaz plošného používání herbicidů na bázi jedovatého glyfosátu ve městě.

 Podle pokynů starosty Ladislava Langra (VPP) byl protinávrhem Kláry Jiráskové (POP) přehlasován! Přestože existují i jiné ekologicky šetrné postupy, bude se i v následujících minimálně dvou letech aplikovat do naší lázeňské přírody cca 400 litrů koncentrátu této chemické sloučeniny. Je zřejmé, že pokud se po volbách dostanou na radnici většinově spojené kandidátky VPP Ladislava Langra a POP Zbyňka Lukavce, k potřebné změně ošetřování zeleně nedojde a na návrh sdružení Naše Poděbrady se rychle zapomene.

Město prostřednictvím Technických služeb města Poděbrady ale i jiní dodavatelé likvidují na svých pozemcích v Poděbradech nepotřebnou zeleň plošným postřikem totálních herbicidů na bázi sloučeniny glyfosátu, nejčastěji přípravkem s obchodním názvem Roundup. Tento výrobek je podle označení samotného výrobce nebezpečný pro životní prostředí a toxický pro vodní organismy. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) a specializované agentury Světové zdravotnické organizace je glyfosát pravděpodobně karcinogenní. Je třeba si to stále připomínat, protože tato informace je velmi vážná.

Minulý měsíc udělil soud v San Franciscu pokutu ve výši po přepočtu 6,5 miliardy Kč výrobci Roundupu za to, že v důsledku jeho používání nevyléčitelně onemocněl rakovinou mízních uzlin školník pan Johnson. Pracoval s herbicidem stejně, jako to dělají pracovníci našich technických služeb. Jezdil s vozidlem, z jehož přídavné nádrže rozstřikoval jedovatý Roundup na plevel rostoucí okolo školy. Za větrných dnů se stávalo, že se herbicidem potřísnil. Podobných a dosud nevyřešených žalob je na výrobce v USA podáno přes pět tisíc.

Likvidace plevelů je možná alternativními ekologickými postupy. Jedním z nich je např. pomocí strojních zařízení s aplikací horké páry. Tyto šetrné technologie vyžadují vstupní investici, jsou dražší, provozně složitější, avšak lze je využít i druhotně, např. na čištění městského mobiliáře, chodníků apod. Touto cestou se vydaly např. lázeňské město Třeboň, nedaleká Kutná Hora, částečně také Nymburk, Mělník a nově také Brno, Znojmo a České Budějovice.

Poděbrady jako lázeňské město by mělo se zvýšenou opatrností dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem i na jakost podzemních vod!

NAŠE POĎEBRADY nesouhlasí s postupem VPP Ladislava Langra a POP Zbyňka Lukavce s Klárou Jiráskovou. Jejich jednání pramení z nezodpovědného přístupu a lenosti přijmout nesnadná, ale ekologicky čistá řešení. Pro nás je kvalita životního prostředí jednou z priorit a pokud nám dáte svůj hlas, bude rychlé odstranění jedů v naše městě jeden z hlavních úkolů.

Naše Poděbrady

zanechte odpověď