Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Starosta nám plivnul do tváře

V minulém vydání Poděbradských novin vyšel článek starosty L. Langra „Moc bych si přál bazén, ale…“, v jehož závěru sděluje, že volit půjde jen do místnosti s volební schránkou pro komunální volby, ale místnost se schránkou pro Referendum-bazén, která bude součástí těchto komunálních voleb, již vynechá. Zároveň zmiňuje, že bazén není politická věc jako za komunistů, kteří v době aktuální výstavby rozhodli o realizaci v Nymburku, kde bylo sídlo Okresního tajemníka strany a občanům Poděbrad doporučili dojíždět do Okresního města.

Jako člen přípravného výboru akce bazén-Poděbrady připomínám, že v posledních dnech se právě akce bazén stala tématem číslo 1 pro většinu politických uskupení a nelibost VPP v čele s panem starostou je zřejmá a čitelná.  My jsme dnes pyšní na to, že se právě nám, sdružení Naše Poděbrady, podařilo bez zbytečných řečí dotáhnou celou „bazénovou akci do konkrétní podoby referenda, kde občané sami rozhodnou o dalším postupu a v kladném případě zaváží příští zastupitelstvo konat, místo zbytečných řečí.

Neúčast na referendu, kterou nejvýše volený činitel našeho města deklaruje, beru jako plivnutí do tváře nám všem, kteří jsme věnovali této akci několik desítek hodin ze svého volného času s cílem nikoli politickým, ale především se snahou udělat konkrétní dobrou věc pro všechny občany našeho města bez rozdílu vyznání, politické příslušnosti, věku apod.

Chápu, že představa neúspěchu současného starosty ve volbách a že by už nestál v čele radnice, je pro něj velmi nepříjemná. O tom ale rozhodnete vy, voliči, stejně jako o budoucí výstavbě bazénu. Proto vás, milí spoluobčané upřímně zvu ke komunálním volbám a k hlasování o referendu. Patřím k těm, kterým nejsou volnočasové aktivity nás všech lhostejné, stejně jako budoucnost města, ve kterém žiji a které mám rád.

 Dejte své ANO či NE na jasné otázky referenda a tím nám všem sdělíte svůj názor, který bude pro nás závazný a v případě úspěchu jako základní deska či kámen pro další práci.         

 

 Jiří Málek, kandidát do zastupitelstva
za Naše Poděbrady

Naše Poděbrady

zanechte odpověď