Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

POVEDE STŘEDEM MĚSTA ŽELEZNIČNÍ KORIDOR?

Bez vědomí zastupitelstva, tj. nejvyššího orgánu města, dokonce i mimo radu města jedná starosta Ladislav Langr (VPP) o záměru vybudovat železniční koridor přes Poděbrady. Tento projekt Správy železničních a dopravních cest předpokládá také variantu zrušení stávajících železničních přejezdů u skláren a u Bažantnice z důvodu zvýšení rychlosti a frekvence nákladních železničních souprav, které zde budou projíždět namísto současných tras. Spojení mezi centrálním městem a Žižkovem by měl zajistit další silniční nadjezd přes železnici, vybudovaný mezi Jungmannovou ulicí a dětskými hřišti na druhé straně trati.     

O tomto záměru máme jen kusé informace, protože podrobnosti radnice nezveřejňuje. Správa železničních a dopravních cest zřejmě připravuje modernizaci železničního koridoru pro nákladní dopravu směrem na Děčín, Německo – přes Poděbrady. Záměr připouští i možnost, že by byly zrušeny úrovňové přejezdy a byly by nahrazeny dalším, v pořadí už třetím nadjezdem. Ten by měl variantně stát v prostoru ulic Jungmannova, Karla Čapka a Na Hrázi s přemostěním trati do prostoru ulic U Struhy a U Bažantnice. Projekt je ve fázi přípravy, zahájeny však byly už geodetické práce.

Navrhované řešení by přineslo městu vážné komplikace.

1.

Středem lázeňského města by vedl nákladní koridor s podstatně vyšší frekvencí železniční dopravy se všemi jejími negativy, zejména zvýšenou hlučností.

2.

Vybudování již třetího nadjezdu ve městě se současným uzavřením úrovňových přejezdů je natolik radikálním zásahem do dopravní situace, že lze jen obtížně odhadovat praktické důsledky. Žižkov, oddělený tratí od centra města je navíc dynamicky se rozvíjející lokalitou se zvyšující se hustotou obyvatel.

3.

Vybudování samotného nového nadjezdu by přirozeně mělo negativní dopad na životní podmínky obyvatel v přilehlých ulicích, snížení komfortu bydlení včetně snížení hodnoty jejich nemovitostí.   

Poděbrady jako lázeňské město by přece samozřejmě mělo zvýšenou mírou dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem na omezení dopravy a dopravních komplikací. Projekty zásadního významu není možné zatajovat a řešit bez otevřené diskuze s občany! 

NAŠE POĎEBRADY pochopitelně nesouhlasí s postupem stávajícího vedení města pod taktovkou VPP Ladislava Langra. Jejich postup hodnotíme jako nezodpovědný, nekoncepční a neslučitelný s potřebami lázeňského města a jeho občanů.

Souhlasíte-li s naším stanoviskem, pomozte nám problém řešit. Je důležité, abychom na to nebyli sami. Prosíme, začněte u volebních uren! Máme č. 4

Naše Poděbrady

zanechte odpověď