Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

KDO NECHAL UMÍRAT CÍSAŘSKOU OBORU?

Nám není lhostejná

V minulém článku uveřejněném v Poděbradských novinách jsem se zmínil o postupných krocích nápravy špatného stavu v Císařské oboře. Tady jsou ty nejdůležitější.

Její revitalizace není jednoduchá záležitost, která by se vyřešila ze dne na den. Je třeba respektovat navazující technická opatření a postupovat systémově po etapách. Ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe, správcem drobných vodních toků, bude provedena zásadní údržba místních vodotečí. Spočívat bude v odtěžení sedimentů ze dna drobných ramen toků a jejich vyčištěním bude zajištěna jejich opětovná průtočnost, až přes páteřní tok do Labe. Jsou absolutně zanesena, protože se léta neudržovala a většina Obory se tak postupem času změnila v bezodtokový močál.

Podmáčená půda s úrovní výšky hladiny podzemní vody dosahující mnohdy až k povrchu terénu způsobila, že vegetace a zejména kořenové systémy stromů jsou trvale pod vodou. Tím se dřeviny dusí, usychají, odumírají a padající suché větve ohrožují návštěvníky. Proto bude v další etapě prací proveden podrobný dendrologický audit. Odumřelé stromy budou odstraněny, poškozené dřeviny zdravotně revitalizovány. Lze předpokládat, že většinu z nich se podaří zachránit zlepšením podmínek biotopu. Proveden bude také prořez náletových dřevin.

Následně bude možné revitalizovat drobnou infrastrukturu ve formě obnovy historicky zaniklých pěšin a cest a lokalitu doplnit drobným mobiliářem. Přibudou lavičky, případně altánky a Obora tak bude moci po desítkách let nezájmu a devastace opět sloužit občanům města i jeho návštěvníkům k oddychu a relaxaci.

Miroslav Káninský,
Naše Poděbrady

PaedDr. Miroslav Káninský

Předseda a lídr spolku.

zanechte odpověď