Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Necháme se 28 let od revoluce opět šikanovat?

Radní Lukavec a Mareš vrací Poděbrady před rok 1989. Pokud chcete v Poděbradech stavět garáž nebo malý rodinný dům, budete velmi překvapeni.

Dříve jste si podali žádost na stavební úřad a v případě, že jste měli všechny náležitosti v pořádku, získali jste stavební povolení. To už v Poděbradech dávno neplatí. Svoji aktivitu (do všeho mluvit bez znalosti věci) v posledních dvou letech velmi agresivní zvýšili radní města Lukavec a Mareš. Přes celou řadu institucí, které ovládají a připomínají z minulosti uliční výbory KSČ, mají snahu do všeho mluvit.

Nejraději by rozhodovali o barvě fasády, tvaru vaší střechy, velikosti domku, prostě všeho. Vyhrožují, že pokud s nimi nebudete souhlasit, nepřipojí vaši stavbu k městským přípojkám. Jejich zastrašování je pochopitelně nesmyslné. Město, pokud máte všechno podle zákona, vás připojit musí, ale může se odvolávat a zdržovat vás.

Největší nátlak vytvořili oba radní například na manžele Hnátovy, Brabcovy, pana Farida a další z lokality Jamborovka na Žižkově. Blokovali jim jejich stavby déle než půl roku až do doby, kdy krajský úřad rozhodl, že je takové jednání nesmyslné.

Zastupitelé za uskupení Naše Poděbrady se vždy snaží hájit zákon. Na městském i krajském úřadě proti těmto praktikám radních protestovali. Jsme ochotni pomoci všem, kdo budou mít vše podle zákona v pořádku.

S důvěrou se na nás obraťte.

PaedDr. Miroslav Káninský

Předseda a lídr spolku.

zanechte odpověď