Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Likvidace po poděbradsku

Rádi bychom ve zkratce popsali nelegální způsob, kterým byla ze Stavebního úřadu propuštěna dlouholetá vedoucí odboru výstavby a územního plánování. Tato funkce byla na radě města zrušena, přičemž schválení výše uvedené změny bylo provedeno velmi nestandardním způsobem. Jednotliví členové rady města neměli možnost se před jednáním rady s obsahem návrhu nijak seznámit. K odůvodnění návrhu v průběhu jednání nedošlo. Nedošlo ani k dostatečnému návrhu projednání uvedeného bodu v programu. Nakonec byl návrh na zrušení funkce tajně přednesen tajemníkem MěÚ Poděbrady, a to mimo jednací místnost bez účasti zapisovatelky a bez použití záznamového a hlasovacího zařízení.

Takovým postupem byl však porušen jednací řád Rady města Poděbrady, protože nebylo naplněno hned několik ustanovení jednacího řádu.

S ohledem na celou situaci chápou zaměstnanci a občané města Poděbrad tento nesystémový krok jako pomstu teď již bývalé vedoucí. Rozhodně se však jedná o nesprávný a unáhlený počin, který může ve svém důsledku vést k destabilizaci stavebního úřadu. Ten prozatím zůstává kladně hodnocen i přes nemalé nároky, které jsou na jeho pracovníky ze strany občanů a státní správy kladeny.
My se však ptáme, zda zrušení funkce vedoucí Odboru výstavby a územního plánování a výpověď paní J. Netíkové bude opravdu platit i přes porušení všech těchto ustanovení?

Občané Poděbrad, opravdu chcete, aby se vrátila doba, kdy vítězila zvůle a pomsta těch, kteří byli u moci? Obyčejní a slušní lidé si přece takové jednání nemusí nechat líbit. Chcete-li, aby se Poděbrady nevrátily do temných dob minulých, řekněte to v podzimních komunálních volbách.

Stydíme se za radní Janu Veberovou, která na radě zmařila revokaci (hlasování pro zrušení výpovědi) a stydíme se i za JUDr. Jiráskovou a radního Mareše a Lukavce, kteří na zastupitelstvu nepodpořili návrat paní Netíkové.