Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Nezdařené stavby, nesplněné sliby

V desátém vydání Poděbradských novin ze dne 10. května upozorňuje radní Lukavec občany na moje „bonmoty“, za které považuje například můj facebookový výrok: „Obecně platí, že chytrý radní dělá projekty, hloupý radní dělá chodníky, ale v Poděbradech se neděje nic. Pan Lukavec to má pevně v rukách.“ Já tuto větu za bonmot nepokládám. Pan Lukavec sice na důkaz svých tvrzení využil přibližně šestinu jedné strany Poděbradských novin, kde popisuje, co všechno se za „jeho“ vlády v Poděbradech vytvořilo, zapomněl ale upozornit, že většina z těchto akcí je buď běžná údržba nebo jenom mírné vylepšení situace.

Koalice, která má k dispozici přes 100 milionů korun ročně na nové projekty a zvelebení města, pasivně ztrácí čas a město Poděbrady tak chátrá. Občas se sice tu a tam vymění nebo opraví autobusová zastávka, u zimního stadionu, jak píše pan Lukavec, se dočasně vyřeší porucha kanálu NH3, na místní jezero se umístí několik nových herních prvků, částečně se zrekonstruuje Havířský kostelík (Sláva za to!), odstraní se obrubník a vznikne bezbariérový přechod, ale skutečně důležité stavby se nekonají.
Podíváme-li se na nejdůležitější body programu, se kterými starosta, Lukavec a spol. šli do voleb, zjistíme, že většina z nich se za celé čtyři roky nesplnily. Pokud budou na radnici stejní lidé ve vedení a radě města, nemá většina z těchto bodů vůbec šanci na splnění ani v příštím volebním období.

Ukázka z nesplněných předvolebních slibů:

1. Podpoříme výstavbu velkého společenského sálu v Poděbradech.
(NESPLNĚNO, sama koalice hlasovala proti, přestože měla jedinečnou příležitost tento slib splnit.)

2. Zavedeme do praxe principy trvalé odborné péče o zeleň pro-střednictvím generelu poděbradské zeleně a jednotné koncepce. (zatím nesplněno)

3. Provedeme vestavbu půdního prostoru ZŠ TGM.
(NESPLNĚNO)

4. Podpoříme výstavbu malometrážních bytů pro mladé rodiny a seniory na Žižkově.
(NESPLNĚNO)

5. Vypracujeme harmonogram oprav komunikací podle naléhavosti jejich stavu ve všech částech města a podle něj bude prováděna realizace.
(Opravy komunikací probíhají chaoticky bez ladu a skladu.)

6. Zrevitalizujeme Jiřího náměstí s cílem zlepšení dopravní situace a vzhledu tohoto centrálního městského prostoru.
(NESPLNĚNO, mnohokrát diskutovaná věc a diskuze nikam nevedla.)

7. Zimní stadion doplníme o 6 šaten nezbytných pro jeho efektivnější provoz.
(NESPLNĚNO, ale blýská se na lepší časy, díky opozici alespoň odsouhlaseny peníze.)

8. Zavedeme městská stipendia pro nadané děti ze sociálně slabších rodin v oblasti kultury, vzdělávání a sportu.
(NESPLNĚNO)

9. Postavíme bezbariérový chodník z Opletalovy ulice do Jiráskovy ulice.
(NESPLNĚNO)

10. Zajistíme rekonstrukci a rozšíření haly BIOS na Ostende a rekonstrukci tribun a šaten obou fotbalových stadionů.
(NESPLNĚNO, město neumí provést výběrové řízení. Nyní se snaží kvapem splnit tento bod novým výběrovým řízením, pochopitelně bez státní dotace, která mnohdy činila až 90%. Doufejme, že se tato akce, která bude stát město 71 milionů korun a hala nebude stejně splňovat předpoklady mistrovských utkání, do voleb nerozjede). Jak znám výběrová řízení a další na to navazující více práce, kde se všichni můžou vymluvit, že po začátku prací zjistili na staré budově, další a další nesrovnalosti, které se musí předělat, bude to všechny občany z Poděbrad stát podle mne minimálně 90 milionů korun. Tato záležitost byla odsouhlasena na zastupitelstvu 11 (pro – koalice) ku 10 (proti – opozice), což je u takto důležité akce smutný výsledek. Podle mne by daleko lepší bylo postavit novou halu, která splňuje všechny parametry a stála by méně.

11. V součinnosti se Středočeským krajem zrekonstruujeme Revoluční ulici.
(NESPLNĚNO)

12. Budeme usilovat o vybudování velkého centrálního parku na Žižkově.
(NESPLNĚNO a nikdy se už nesplní, koalice propásla šanci na zakoupení předmětných pozemků.)

13. Provedeme revitalizaci parku v Divadelní ulici.
(NESPLNĚNO)

Kromě těchto nesplněných akcí, na které koalice měla 4 a na některé až 8 let, nemluvím vůbec o plaveckém bazénu, odvodnění rybníku Hliňák v Kluku a odkanalizování ulice Heřmánková s napojením na ulici Vrbová. Neskutečně se také protahuje kanalizace za mostem, na zámostí a k jezeru.

I Poděbradské noviny, které můžeme považovat za tisk radnice, dne 10. května 2018 napsaly: „Trpělivost občane. Proč Poděbrady zívají v čekárně investic?“

Čtenář má tedy sám možnost posoudit, jestli moje bonmoty znamenají, že si nevidím na špičku nosu.

Volby se blíží, jedině Vy, občané, máte možnost rozhodnout, kdo radnici povede dál.

PaedDr. Miroslav Káninský
Zastupitel města Poděbrady

PaedDr. Miroslav Káninský

Předseda a lídr spolku.

zanechte odpověď